20 Aralık 2017

BÜYÜK MÜCEDDİT İMAM-I GAZÂLÎ
Yüzlerce esere imza atan ve “Hüccetü’l-İslâm” lâkabıyla tanınan büyük müceddit  İmam-ı Gazâlî, 18 Aralık 1111’de Tûs'da vefât etti.

Fakir bir ailenin çocuğu olan Gazâlî, 1058-1111 yılları arasında yaşadı. Yaşadığı asırda, sadece Müslümanların değil, başka dinden olan insanların da takdir ve hayranlığını kazandı.

Kelimenin tam anlamıyla, yaşadığı çağı üstün ahlâk ve ilmî vukufiyetiyle aydınlatmış, kalp ve akılları nurlandıracak harikulâde eserler telif ederek tarihe mal olmuş ender bir şahsiyettir.

Bu sebeple, onun , hem büyük bir imam, hem müceddit, hem de müçtehid bir şahsiyet olduğu, Müslümanlar arasında umumî kabul görmüştür.

Yaklaşık 200 kadar kitabın müellifidir. Ayrıca, yaşadığı devirde küçükten büyüğe, çobandan sultanlara kadar sayısız insana tesirli nasihatlerde bulunmuş, yahut nasihat dolu mektuplar göndererek insanları adâalet ve hidayet yoluna sevk etmeye vesile olmuştur.

Çevirisi Yapılan EserleriAbidler yolu / İmam Gazali.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2013.
Yayınevi: Yeryüzü Yayıncılık
Dizi: Gazali serisi ; 1.

****

İmam-ı Gazâli’den yönetim sırları / İmam-ı Gazâlî
Çeviri: İbrahim Doğu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Gazâlî'den vaazlar / İmâmı Gazâlî 
Mütercim: Sıdkı Gülle 
Yayına hazırlayan: İsmail Demir.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: [19??]
Yayınevi: Saadet Yayınevi

****

Gençliğe öğütler : [eyyühe'l-veled tercümesi] / İmam Gazali
Tercüme: Hüseyin Okur.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2013.
Yayınevi: Semerkand

****

 Âbidler yolu / İmam Gazali
Arapça aslından Türkçeleştiren: Yaman Arıkan.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1968.
Yayınevi: Dede Korkut Yayınları

****

Oğlum! : (İmam Gazali’nin talebesine öğütleri) / İmam Gazali 
Çeviren: Ahmet Serdaroğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1964.

****

 Uzlet yalnızlığın faziletleri / İmam-ı Gazâlî İhyâu Ulûmi’d-dîn
Çeviren Harun Ünal ; editör: Zekeriya Çelik.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Dinde kırk esas / İmam-ı Gazali
Mütercim; Hüseyin S. Erdoğan.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: [19??]
Yayınevi: Hisar Yayınevi

****

Kıyamet ve ahiret : ölüm ve ölüm ötesi hayat / İmam-ı Gazali
Editör: Zekeriya Çelik ; çeviri: Harun Ünal.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2013.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

İtikatta sözün özü : (el-İktisad fi’l itikad) / İmam-ı Gazâlî
Mütercim: Ömer Dönmez.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: [19??]
Yayınevi: Hisar Yayınevi

****

İlâhî nizam / İmâm-ı Gazâli ; çeviren: Yaman Arıkan.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1986.
Yayınevi: Uyanış Yayınları

****

Kudsî hadisler / İmam-ı Gazali
Tercüme: Feyzullah Demirkıran.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2013.
Yayınevi: Semerkand

****

Yöneticilere altın öğütler / İmam Gazali
Tercüme: Hüseyin Okur ; editör: Dilaver Selvi.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Semerkand Yayınları

****

Müslümanca bir hayat / Hüccetü'l-İslam İmam Gazali
Tercüme: Abdullah Demiray.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Semerkand

****

Hüccetü'l İslâm : (eyyühel veled) / İmam-ı Gazâlî
Mütercim: Süleyman B. Cerağ ; sadeleştiren: Hüseyin S. Erdoğan.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1980.
Yayınevi: Hisar Yayınevi

****

Zekat : sırları ve fazileti / İhyâu Ulûmi'd-din İmam-ı Gazali
Terceme: Harun Ünal.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Ey oğul / İmam Gazâlî
Tercüme: İbrahim Barca.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014
Yayınevi: Beyan Yayınları

****

Parlayan nurlar / İmam Gazalî
Tehzip ve tekmil: Abdulhalık Duran.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2010.
Yayınevi: Hikmet Neşriyat

****

El-munkızu min-ad dalâl / Gazali
Çeviren: Hilmi Güngör.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1948.
Yayınevi: Milli Eğitim Bakanlığı

****

Terbiyeye dair / İmamı Gazalî
Çeviren: H. Abdülhalim Akkul.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: [19??]
Yayınevi: Cağaloğlu Yayınevi

****

Hüccet-ül-islam : müslümanlık bilgileri / İmâm-ı Gazâli.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1966
Yayınevi: Saadet Yayınları

****

Mukaddes merdivenler / İmâm-ı Gazâli
Tercüme: Yaman Arıkan.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1971.

****

Hüccet-ü'l-İslâm ilmihâli ve İmâm-ı Muhammed Gazâlî'nin eyyühel veled kitâbının tercemesi / İmam-ı Gazâlî
Hazırlayan: Hüseyn Hilmi Işık.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1980.
Yayınevi: Işık Kitabevi

****

Aldananlar : [el-keşf vet-tebyîn fî ğurûri'l-halki ecma'în] / İmam Gazali
Tercüme: Fethullah Yılmaz.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2013.
Yayınevi: Semerkand

****

İlâhî ahlâk : (Esmâülhusnâ) / İmâm-ı Gazâli
Arapça aslından Türkçeleştiren: Yaman Arıkan.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2007.
Yayınevi: Uyanış Yayınevi

****

Allah Teâlâ'nın yarattıklarında tefekkür etmek / İmam Gazalî
Tehzip ve tekmil: Abdulhalık Duram.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2013.
Yayınevi: Hikmet Neşriyat

****

Mü'minler için yükselme basamakları / İmam Gazalî
Tehzip ve tekmil: Abdulhalık Duran.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2004.
Yayınevi: Hikmet Neşriyat

****

İtikad'ta orta yol / İmam Gazalî
Tehzip ve tekmil: Abdulhalık Duran.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2010.
Yayınevi: Hikmet Neşriyat

****

El-Mürşidü'l Emin 'ila Mev'izeti'l-Mü'minin / Gazali
Çeviren Abdulkadir Akçiçek.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2013.
Yayınevi: Bedir Yayınları

****

İhyâ-i ulûm-id-dîn / İmam-ı Gazâli
Tercüme eden: Ali Arslan.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: <1979, 1983>
Yayınevi: Arslan Yayınları

****

 İhyâ-i ulûm'id-dîn / İmam-ı Gazâli ; tercüme eden: Ali Arslan ; yayına hazırlayan: Dücane Cündioğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1993.
Yayınevi: Arslan Yayınları

****

Kur'ân-ı Kerîmde kıyâmet ve âhiret / İmâm-ı Gazâlî
Hazırlayan: Hüseyin Hilmi Işık.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 1966.
Yayınevi: Salah Bilici Kitabevi

****

Kıyamet ve ahiret / İmam-ı Gazâlî.
Yazar: İmam-ı Gazâlî, 1058-1111.
Yıl: 2012.
Yayınevi: Hakikat Kitabevi

****

Kıyamet ve ahiret / İmam-ı Gazâlî.
Yazar: İmam-ı Gazâlî, 1058-1111.
Yıl: 2013.
Yayınevi: Hakikat Kitabevi

****

Kur'ân-ı Kerîmde kıyâmet ve âhiret / İmâm-ı Gazâlî ; hazırlayan: Hüseyin Hilmi Işık.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 1973.
Yayınevi: Salah Bilici Kitabevi

****

Kıyamet ve ahiret / İmam-ı Gazâlî.
Yazar: İmam-ı Gazâlî, 1058-1111.
Yıl: 2003.
Yayınevi: Hakikat Kitabevi

****

Âhiret âleminin sırları : Dürretü'l Fâhire / İmam Gazâlî
Mütercim: Ömer Dönmez ; hazırlayan: Mevlüt Karaca.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: [19??].
Yayınevi: Hisar Yayınevi

****

Yöneticilere tavsiyeler / İmam Gazalî
Mütercim: Osman Arpaçukuru.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2012.
Yayınevi: İlke Yayıncılık

****

Tevhîd risâlesi : er-risaletü’t tevhid / İmam-ı Gazali
Tercüme: Serkan Özburun, Yusuf Özkan Özburun.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Semerkand

****

Ölüm ve sonrası : [kabir kıyamet âhiret] / Hüccetü'l-İslâm İmam Gazâlî
Mütercim: Hüseyin Okur ; editör: Dilaver Selvi.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Semerkand

****

Devlet başkanlarına = nasihat’ül-mülûk / İmam-ı Gazali
Mütercim: Osman Şekerci.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 1969.
Yayınevi: Sinan Yayınevi

****

İnançta hassas ölçüler : (ilcâmü'l avâm an ilmi'l-kelam) / İmam Gazâlî
Mütercim: Nedim Yılmaz.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1987.
Yayınevi: Hisar Yayınevi

****

Câh ve riya : insanı heâka götüren hâl ve davranışlar / İhyâu Ulûmi'd-din İmam-ı Gazâlî
Terceme: Harun Ünal.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Kur'an okumanın adabı ve fazileti / İhyau Ulumi'd-din İmam-ı Gazali
Terceme: Harun Ünal.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Namazın sırları ve fazileti / İmam-ı Gazâlî
Terceme: Harun Ünal ; editör: Ece Özbaş.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Haccın sırları ve hikmetleri / İhyâu Ulûmi’d-dîn İmam-ı Gazâli 
Terceme: Harun Ünal.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: [19??] .
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Duâ ve zikir / İhyâu Ulûmi'd-din İmam-ı Gazâlî
Tercüme: Harun Ünal.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Helaller ve haramlar / İmam-ı Gazali.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2015.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Mişkatü'l-envâr Nurlar feneri / İmam Gazali
Çeviren: Süleyman Ateş.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2011.
Yayınevi: Bedir Yayınevi

****

Mişkatu’l Envar : nurlar âlemi / İmam Gazalî
Editör: Veli Sırım ; çeviren: Şadi Eren.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2010.
Yayınevi: Nesil Yayınları

****

Dilbelaları lisan afetleri : Kitabu’l-Afeti’l-Lisan / İmamı Gazali
Editör: Abdullah Er.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2007
Yayınevi: Bedir

****

Halkların dostluk ve kardeşliği / İmam-ı Gazâlî
Editör: Zekeriya Çelik ; çeviri: Harun Ünal.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2011.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Oruç sırları ve fazileti / İhyâu Ulûmi'd-din İmam-ı Gazâlî
Tercüme: Harun Ünal.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: [19??]
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Tasavvufun esasları / İmâm-ı Gazâli
Çeviren: Ramazan Yıldız.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2010.
Yayınevi: Dehliz Kitaplar

****

İhyâu 'ulûmi'd-dîn / İmâm Gazâlî
Tercüme eden: Ahmed Serdaroğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 1987.
Yayınevi: Bedir Yayınevi

****

Ecel kıyamet ölüm ve ötesi / İmâm-ı Gazalî
Tercüme: Ahmet Yılmaz, Mahmut Coşkun.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: [20??]
Yayınevi: Merve Yayınları

****

Tevbe risalesi / İmam Gazali
Çeviren: Ramazan Balcı ; editör: Ömer Faruk Paksu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2013
Yayınevi: Etkileşim Yayınları

****

Terbiyeye dair / İmam Gazali
Çeviren: Hamit Dereli.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1964.
Yayınevi: Milli Eğitim Bakalnığı

****

Dinde kırk prensip : el-Erbaîn fi usûliddin / İmam Gazâli
Tehzip ve tekmil: Abdulhalık Duram.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2010.
Yayınevi: Hikmet Neşriyat

****

Kalplerin keşfi : iman ve İslâm'ın vasıfları insanın mesuliyetleri / İmâm-ı Gazâlî
Tercüme: Salih Uçan ; editör: Zekeriya Çelik.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2013.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Hakikat arayışı = el-Münkız mine'd-dalâl / İmam Gazzâlî
Çeviren: Abdurrezzak Tek.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 2013.
Yayınevi: Emin Yayınları

****

Nasıl iyi bir kul olunur / İmam Gazâlî
Tercüme eden: Ali Eren.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Yasin Yayınevi

****

Kalplerin keşfi / İmam Gazâli
Çeviren: Abdülvehhab Öztürk.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: [20??].
Yayınevi: Saadet Yayınevi

****

Kalplerin keşfi : iman ve İslâm'ın vasıfları insanın mesuliyetleri / İmâm-ı Gazâlî
Tercüme: Salih Uçan ; editör: Zekeriya Çelik.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Bidâyet-ül hidâye / İmam-ı Gazalî
Mütercim: Abdulkadir Akçiçek.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1964.
Yayınevi: Bahar Yayınları

****

İlâhî nizam / İmâm-ı Gazâli
Arapça aslında Türkçeleştiren: Yaman Arıkan.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: [19??]
Yayınevi: Yunus Emre Yayınları

****

İslam ahlâkı / İmam-ı Gazâlî
Tercüme eden: Akif Nuri Karcıoğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 1969.
Yayınevi: Sinan Yayınevi

****

Kimya-yi saadet / İmam-ı Gazâlî
Mütercim: Bursalı Hakkı Şenkon.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1961.
Yayınevi: Hilâl Yayınları

****

Mişkâtü’l envâr : (nurlar feneri) / İmam-ı Gazâlî
Mütercim: Süleyman Ateş.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 1966.
Yayınevi: Bedir Yayınevi

****

Âbidler yolu : (minhâcü'l-Âbidîn) / İmam-ı Gazâlî
Mütercimler: Ali Bayram, M. Sadi Çöğenli ; yayına hazırlayan: İsmail Demir.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 1981.
Yayınevi: Çile Yayınevi

****

El-munkızu mine'd dalâl / İmam Gazali
Mütercim: Hilmi Güngör.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1948.
Yayınevi: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

****

Kimyâ-yi saâdet / İmam-ı Gazâlî
Tercüme eden: A. Fârûk Meyân.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1972.
Yayınevi: Bedir Yayınevi

****

Kitab-ül keşfi vettebyini fi gurur-il halkı ecmeîn / İmam-ı Gazâli
Mütercim: Ahmed F. Arslantürkoğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1970.
Yayınevi: [yayl.y.]

****

İslâm'da müsâmaha / İmâm Gazâlî
Mütercim: Süleyman Uludağ.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1972.
Yayınevi: İrfan Yayınevi

****

Âbidler yolu : (minhâc-ül Âbidîn) / İmam-ı Gazâlî
Mütercim: Yaman Arıkan.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1968.
Yayınevi: Dede Korkut Yayınları

****

İhyâu 'ulûmi'd-dîn / İmâm Gazâlî
Mütercim: Mehmed A. Müftüoğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: [19??]
Yayınevi: Pırlanta Yayınevi

****

Huccet-ü'l-İslâm : eyyühel veled tercümesi / İmam-ı Gazâlî ; hazırlayan: Hüseyn Hilmi Işık.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1978.
Yayınevi: Salâh Bilici Kitabevi

****

İlâhî sır / İmam-ı Gazali
Mütercim: Abdülkadir Şener, Şükrü Topaloğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1967.
Yayınevi: Cağaloğlu Yayınları

****

Bâtınîligin iç yüzü : (fedaihu'l-bâtıniyye/el-mustazhırî) / İmam Gazâlî
Mütercim: Avni İlhan.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1993.
Yayınevi: Türkiye Diyanet Vakfı

****

El-Mürşidü'l Emin : Peygamber yolu / Gazali
Mütercim: Abdulkadir Akçiçek.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1964
Yayınevi: Rahmet Yayınları

****

ibâdetlerin rûhu / İmam Gazâli
Mütercim: Savaş Kocabaş.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2013.
Yayınevi: Elif Yayınları

****
 Ey oğul / İmam Gazâlî
Tercüme: İbrahim Barca.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014
Yayınevi: Beyan Yayınları

****

El-munkızu mine'd dalâl / İmam Gazali
Mütercim: Hilmi Güngör.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1948.
Yayınevi: Milli Eğitim Bakanlığı

****

Kalplerin keşfi : iman ve İslâm'ın vasıfları insanın mesuliyetleri / İmâm-ı Gazâlî
Tercüme: Salih Uçan ; editör: Zekeriya Çelik.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: [2014?].
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

İhyâu 'ulûmi'd-dîn / İmâm Gazâlî
Mütercim: Ahmed Serdaroğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: [1980?]
Yayınevi: Bedir Yayınevi

****

İhyâu 'ulûmi'd-dîn / İmâm Gazâlî
Mütercim: Ahmed Serdaroğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: [1980?]
Yayınevi: Bedir Yayınevi

****

İhyâu 'ulûmi'd-dîn / İmâm Gazâlî
Mütercim: Ahmed Serdaroğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: [1980?]
Yayınevi: Bedir Yayınevi

****

İhyâu 'ulûmi'd-dîn / İmâm Gazâlî
Tercüme eden: Ahmed Serdaroğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: [1980?]
Yayınevi: Bedir Yayınevi

****

İhyâu 'ulûmi'd-dîn / İmâm Gazâlî
Tercüme eden: Ahmed Serdaroğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: [1980?]
Yayınevi: Bedir Yayınevi

****

İslam ahlâkı / İmam-ı Gazâlî
Tercüme eden: Akif Nuri Karcıoğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 1978.
Yayınevi: Sinan Yayınevi

****

El-munkızu mine'd dalâl / İmam Gazali.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1984.
Yayınevi: Cağaloğlu Yayınevi
Dizi: Cağaloğlu Yayınevi ; 10.

****

İki madnun / İmam-ı Gazali
Çeviren: Sabit Ünal.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 1988.
Yayınevi: İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

****

Dil belâsı / İmam Gazâlî
Tercüme: Muhammed Hakan Öner ; editör: Dilaver Selvi.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2006.
Yayınevi: Semerkand

****

Kıyâmet ve âhiret / İmam-ı Gazali ; mütercimi: Ömer Beğ.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 2011.
Yayınevi: Hakikat Kitabevi
Dizi: Hakikat Kitabevi Yayınları ; 6.

****

Kıyâmet ve âhiret / İmam-ı Gazali
Mütercimi: Ömer Beğ.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 2005.
Yayınevi: Hakikat Kitabevi


****

Kıyâmet ve âhiret / İmam-ı Gazali ; mütercimi: Ömer Beğ.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 2014.
Yayınevi: Hakikat Kitabevi
Dizi: Hakikat Kitabevi Yayınları ; 6.

****

Kıyâmet ve âhiret / İmam-ı Gazali ; mütercimi: Ömer Beğ.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 2013.
Yayınevi: Hakikat Kitabevi
Dizi: Hakikat Kitabevi Yayınları ; 6.

****

Kıyâmet ve âhiret / İmam-ı Gazali ; mütercimi: Ömer Beğ.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: 2011.
Yayınevi: Hakikat Kitabevi
Dizi: Hakikat Kitabevi Yayınları ; 6.

****

İhyâ-i ulûm-id-dîn / İmam-ı Gazâli ; tercüme eden: Sıtkı Gülle ; yayına hazırlayan: Abdullah Karakuş.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: <2008, 2012>
Yayınevi: Huzur Yayınları

****

El-munkızu mine'd dalâl ve tercümesi / İmam Gazali ; çeviri: Salih Uçan ; editör: Nurgül Dere.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Kayıhan Yayınları
Dizi: Kayıhan Yayınları ; 164. / Tasavvuf kitaplığı ; 6.

****

Faziletler kitabı / İmam Gazzali, Ebü’l-Leys Es-Semerkandi ; editör: Ersan Güngör ; hazırlayan: Erdem Doğan.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2013.
Yayınevi: İlk Harf Yayınevi
Dizi: İlk Harf Yayınevi ; 8. / Tasavvuf serisi ; 8.

****

Hidâyet rehberi = : Bidâyetü'l-Hidâye / Gazâlî ; hazırlayan: Veysel Akkaya ; editör: Erhan Güngör.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: İnsan Yayınları
Dizi: İnsan Yayınları ; 389. / İrfan ve tasavvuf ; 50.

****

Haccın sırları: amelleri-fazileti-esrârı-duaları / İmam Gazâlî ; çeviren: Ahmet Erol.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2006.
Yayınevi: Ataç Yayınları
Dizi: Ataç Yayınları. / Tasavvuf dizisi ; 10.

****

İslâm'da müsâmaha : faysalü't-tefrika beyne'l-İslâm ve'z-Zendaka / İmâm Gazzâlî ; çeviren: Süleyman Uludağ.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Dergah Yayınları
Dizi: Dergâh Yayınları ; 549. / İslâm klasikleri ; 18.

****

Filozofların tutarsızlığı = Tehâfetu'l-felâsefetu / Gazzâlî
Neşir ve tercüme: Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2014.
Yayınevi: Klasik
Dizi: Klasik ; 25. / İslam felsefesi ; 6.

****

Gökyüzüne bakmanın faydaları / İmam Gazalî ; çeviren: Ramazan Balcı ; editör: Ömer Faruk Paksu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2013.
Yayınevi: Nesil

****

Minhâcü’l Âbidîn = : abidler yolu / İmam-ı Gazâlî
Mütercim: Ali Bayram, M. Sadi Çöğenli
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2012.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

Minhâcü’l Âbidîn = : abidler yolu / İmam-ı Gazâlî
Çevirenler: Ali Bayram, M. Sadi Çöğenli
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2013.
Yayınevi: Çelik Yayınevi

****

El-munkızu mine'd dalâl / İmam Gazali
Çeviren: Hilmi Güngör.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 1989.
Yayınevi: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
Dizi: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ; 1151. / Bilim ve kültür eserleri dizisi ; 279. / Şark-İslâm klâsikleri ; 26.

****

İhyâu 'ulûmi'd-dîn tercümesi / İmâm Gazâlî
Tercüme eden: Ahmed Serdaroğlu.
Yazar: İmam-ı Gazâlî.
Yıl: <1974-1985>.
Yayınevi: Bedir Yayınevi

****

Yalan dünya / İmam Gazâli ; Dünyanın zemmi / Erzurumlu İbrahim Hakkı ; Dünyaya aldanmamak / İmamu'l Hudâ Fakih ; Dünyanın hâl ve melâli / Elmalılı Muhammed Hamdi Ef. ; editör: Abdullah Er.
Yazar: İmam-ı Gazâlî
Yıl: 2007.
Yayınevi: Bedir Yayınevi

****

İlâhi nurlar : peygamber efendimizin (s.a.v.) mucizeleri islâm düşüncesi ve ahlâkı / hazırlayan: İmam-ı Gazâli
Çeviren: Abdullah Aydın.
Yıl: 2004.
Yayınevi: Sena Yayınevi

****

Evliyalar yolu / hazırlayan: İmam Gazali
Çeviren: Abdullah Aydın.
Yıl: 2003.
Yayınevi: Sena Yayın Dağıtım
İmam-ı Gazâlî Hazretleri'nden Altın Öğütler

"Belâya da şükretmek lâzımdır. Çünkü, küfür ve günahlardan başka belâ yoktur ki, içinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın! Allah, senin iyiliğini senden iyi bilir."

"Bir sözü söyleyeceğin zaman, düşün! Eğer o sözü söylemediğin için mesul olacaksan, söyle. Yoksa sus!"

"İnsanlar birbirinin dışını görür. Allah ise, hem dışını hem içini görür. Bunu bilen bir kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olmalı."

Sultan Sencer’e Öğütler


Bir dönem (1091...), Bağdat’taki Nizamiye Medreselerinin Başmüderrisliğinde de bulunan İmam-ı Gazâlî Hazretlerinin, Büyük Selçuklu Devletinin başındaki Sultan Sencer’e nasihat için şu mektubu yazıp gönderdiği rivâyet edilir:

“Alla, İslâm beldesinde muvaffak eylesin, nasibdâr kılsın. Âhirette de, yanında dünya padişahlığının hiç kalacağı mülk-i azim ve sultanlığı ihsan etsin.

"Cenâb-ı Hakk’ın, ahirette bir insana ihsan edeceği şeylerin yanında, bütün dünya bir kerpiç gibi kalır. Yeryüzünün bütün beldeleri, vilayetleri, o kerpicin tozu toprağı gibidir. Kerpicin ve tozunun toprağının ne kıymeti olur? Ebedî sultanlık ve saadet yanında, yüz senelik ömrün ne kıymeti vardır ki, insan onunla sevinip mağrur olsun?

"Ebedî sultanlığa kavuşmak, herkes için güç bir şey ise de, senin için kolaydır. Çünkü Resulullah (asm) buyurdu ki: 'Bir tek gün adaletle hükmetmek, altmış senelik ibadetten efdaldir.' İşte, bu senin için bundan iyi fırsat olamaz!"

Risâle-i Nur’da Gazâlî


Dokuz yüz sene evvel yaşayan ve asırlara hükmeden İmam-ı Gazâlî’nin ismi, Risâle-i Nur Külliyatında da mükerreren zikrediliyor.


****


Malûm olsun ki, Celcelûtiye’nin esası ve ruhu olan  (....) İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın en mühim ve en müdakkik üveysî bir şakirdi ve İslâmiyetin en meşhur ve parlak bir hücceti olan Hüccetü’l-İslâm İmam-ı Gazâlî (ra) diyor ki: "Onlar vahiyle Peygambere (asm) nazil olduğu vakit, İmam-ı Ali’ye (ra) emretti, ’Yaz’; o da yazdı, sonra nazmetti." (8. Şuâ)

****

İmam-ı Gazâlî, İmam-ı Nureddin’den ders alarak, Celcelûtiye’nin hem Süryanî kelimelerini, hem kıymetini ve hâsiyetini şerh etmiş. (8. Şuâ)

****

"Daire-i imkânda daha ahsen yoktur" olan sözü İmam-ı Gazalî’ye dediren, hilkatteki kemâl ve hüsün... (Muhakemat)

****

Arkadaş! Bütün asırlar o Asr-ı Saadetin güneşinden Ebû Hânife, Şâfiî, Ebû Yezid, Cüneyd-i Bağdadî, Abdülkadir-i Geylânî, İmam-ı Gazalî, Muhyiddin-i Arabî, Ebû Hasen-i Şâzelî, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbânî (radiyallâhü anhüm ecmaîn) gibi binlerce nurânî ziyâdar yıldızlar ayrılıp âlem-i beşeri tenvir etmişlerdir. (M.Nuriye)

****

İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbânî gibi muhakkıkîn-i ehl-i tarikat derler ki: "Birtek Sünnet-i Seniyyeye ittibâ noktasında hâsıl olan makbuliyet, yüz âdâb ve nevâfil-i hususiyeden gelemez. Bir farz bin sünnete müreccah olduğu gibi, bir Sünnet-i Seniyye dahi bin âdâb-ı tasavvufa müreccahtır" demişler. (Mektubat)
Not: Bu yazı imamı gazali, imamı gazali eserleri, imamı gazali hayatı ve eserleri, said nursi ve imamı gazali, risalei nurda imamı gazali, Sultan Sencer’e nasihat, islam büyükleri ile ilgilidir.