9 Aralık 2017

NAMAZ ADABI VE NAMAZ TESBİHLERİNAMAZ ADABI VE TESBİHLERİ

Hadis-i şerifde, (Beş vakit farz namazdan sonra yapılan duâ kabul olur) buyruldu.


Bu bakımdan namazdan sonra şunlara dikkat edilmelidir.

1- Yalnız kılmış olan veya imamla kılan kimse, selâmın akabinde;

(Allahümme entesselâmü ve minkes-selâmü tebârekte yazelcelâli vel-ikrâm) demek. 

Bundan sonra, üç kere lahel'azim ellezi lâ illâ hiiv elhayyelkaayyüme ve etûbü ileyh) demek. Buna İSTİĞFAR DUASI denir. Abdestsiz olarak da okunabilir.

2- Bundan sonra, (Ayetel-kürsi) okumak.

3- Otuzüç kerre (Sübhânallah) demek.

4- Otuzüç kerre (Elhamdülillah) demek.

5. Otuzüç kerre (Allahü ekber) demek.

6. Bir kerre (Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîkeleh, lehül mülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr) demek.

7- Kolları ileri uzatıp, ellerini duânın kıblesi olan Arşa(Gök) açıp hulus üzere duâ etmek.

8- Cemaat ile ise, duâyı beklemek.

9- Duâ sonunda (âmin) demek.

10- Duânın hitâminda elini yüzüne sığamak.

11- Sonra, her birinde Besmele çekerek, onbir (ihlâs-ı şerif okumayı emreden hadis-i şerif, (Berika) birinci cild, son sahîfesinde yazılıdır.

12- Sonra birer (Kul'e'üzü) okumak ve 67 (Estagfirullah) diyerek yetmişe temamlamak, on kerre (Sübhanallah ve bi hamdihi sübhanallahil'azim) demek.

13- Sonra (Sübhane Rabbike) ayetini okumak. 
Bunlar, (Merak-ul-felâh) kitabında yazılıdır..

Namazdan sonra nasıl dua etmeliyiz?

Hadis-i şerifde, (Beş vakit farz namazdan sonra yapılan duâ kabul olur) buyruldu. Fakat duâ, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalıdır. Duâyı yalnız namazlardan sonra veya belli zamanlarda yapmak ve belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi dua etmek mekruhdur. Dua bitince, elleri yüze sürmek sünnetdir. Ancak Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem", tavâfda, yemekten sonra ve yatarken de dua ederdi. Bu dualarında kolları ileri uzatmaz ve ellerini yüzüne sürmezdi. 

NAMAZ DUASI


Ebû Bekri's-Sıddîk -radıyallahu teâlâ anh-Hazretleri: 

"-Yâ Resûlellah, namazın âhirinde okumak üzere bana bir duâ ta'lîm buyur, dedikte Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

"Şöyle duâ et:

Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günâh işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle. Yani benim istihkakım olmayarak mahza fazl u kereminle cehennemden halâs edip cennet ve cemâline kavuştur." (Buhârî, Ezân, 149, Deavât, 16

“Ya Rabbi Sensin ilah, Senden başka ilah yoktur, Sübhansın, bütün noksanlıklardan münezzehsin, Yücesin. Doğrusu ben kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim!”

“Rabbimiz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki zi yana uğrayanlardan oluruz” 

"Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet."

Namazdan sonra dua nasıl olmalıdır?


Duanın ve her zikrin sessiz olması faziletlidir. Duaları ve istigfârı, abdestli okumak müstehabdır. Dua ederken raks etmek, dönmek, el çırpmak, def, dümbelek ney, saz çalmak sözbirliği ile harâmdir. Görülüyor ki, cemaa'atin imam ile sessizce dua etmeleri faziletlidir. Ayri ayrı dua yapmaları ve dua etmeden gitmeleri de caizdir. Not: Bu yazı, namaz duaları, namaz duaları sırasıyla, namaz duası, namaz sonrası tesbih, namazdan sonra dua, namazdan sonra nasıl dua etmeliyiz, peygamber efendimiz namazdan sonra nasıl dua ederdi ile ilgilidir.