10 Aralık 2017

NAMAZ DUASI
NAMAZ DUASI


Elhamdulillahi Rabbil'alemin. 
Essalâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve âlihîve sahbihî ecma'in. 

Yâ Rabbi!

Kildiğim namazı kabul eyle! 
Ahir ve âkıbetimi hayreyle!
Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle!
Ölmüşlerimi af ve magfiret eyle!
Allahümmağfir verham ve ente hayrürrâhimin. 
Teveffenî müslimen ve elhiknî bissâlihîn.
Allahümmagfir-lî ve li-vâlideyye ve lilmü'minîne vel mü'minât, yevme yekûmül hisâb. 

Yâ Rabbi!

Beni şeytân şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmârem şerrinden muhâ faza eyle! 
Evimize iyilikler, halâl ve hayrli rizklar ihsân eyle! 
Ehl-i islama selâmet ihsân eyle! 
Senin yolunda cihâd etmekt olan müslümanlara imdâd-ı ilâhiyyen ile imdâd eyle! 
Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. 

Ya Rabbi!

Hastalarımıza şifâ, dertli olanlarımıza devâ ihsân eyle! 
Allahümme innî es elükessihhate, vel âfiyete, vel-emânete, ve hüsnelhulki, verridâe bilkaderi birahmetiketike yâ erhamerrâhimin.

Ya Rabbi!

Anama, babama ve ev, akraba ve ahbâbıma ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsn-i hulk, akl-ı selim ve sıhhat ve âfiyet, rüşdü hidâyet ve istikâmet ihsan eyle!

Allâhumme Salli DuasıAllâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.Allâhumme Barik DuasıAllâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd


Rabbenâ Âtina DuasıRabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.Rabbenâğfirlî DuasıRabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yekûmu'l hisâb.Velhamdü lillâhi Rabbil'âlemin.  

Estagfirullah, estagfirullah estafirullah. El azîm, el kerîm ellezî lâilâhe illâhû. Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşilazîm. 

Âmiiin.

Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. 

El Fâtiha.PEYGAMBERİN NAMAZ DUASI


(Peygamberimizin Namaz Sonrası Duası)


Ebû Bekri's-Sıddîk -radıyallahu teâlâ anh-Hazretleri: 

"Yâ Resûlellah, namazın sonunda okumak üzere bana bir duâ öğret, dedik.

Resûlullah (SAV) Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

"Şöyle duâ et:

Yâ Rabbi 

Muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; 
Yani çok günâh işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. 

Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. 
Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle. 

Yani benim istihkakım olmayarak mahza fazl u kereminle cehennemden halâs edip cennet ve cemâline kavuştur." (Buhârî, Ezân, 149, Deavât, 16

“Ya Rabbi 

Sensin ilah, Senden başka ilah yoktur.
Sübhansın, bütün noksanlıklardan münezzehsin.
Yücesin. 
Doğrusu ben kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim!”

“Rabbimiz!

Kendimize zulmettik(çok günah işledik), 
Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki ziyana uğrayanlardan oluruz” 


"Allahım!

Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet."
Not: Bu yazı namaz sonrası dua örnekleri, namaz sonrası arapça dua, namaz sonrası dua örnekleri turkce, namazdan sonra okunan dua, peygamberimizin namazdan sonra ettiği dua ile ilgilidir.