26 Eylül 2018

SEÇME SÖZLER / MAHATMA GANDHİ

ALLAH YANINDA OLSUN YETER

Sayısal çoğunluk önemli değildir, Yanında "Allah" olan kişi zaten çoğunluk demektir.

Mahatma Gandhi

****

HAKSIZLIĞA SAPMA!!

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi.

Mahatma Gandhi

****

BİZİ YOK EDECEK ŞUNLARDIR!!!

İlkesiz siyaset; 

Vicdanı sollayan eğlence; 

Çalışmadan zenginlik; 

Bilgili ama karaktersiz "insan" insanlar; 

Ahlâktan yoksun bir iş dünyası; 

İnsan sevgisini alt plana itilmiş bilim; 

Özveriden yoksun bir din anlayışı.

Mahatma Gandhi

****

DİKKAT EDİN!!!

Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür.. 

Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür.. 

Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür.. 

Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür.. 

Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür.. 

Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür.. 

Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.

Mahatma Gandhi

****

SİZ YOLUNUZA BAKIN!!

Siz yolunuza bakın. Böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız.
Mahatma Gandhi

Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarf etseniz, nafiledir. / Mahatma Gandhi

Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir? / Mahatma Gandhi

Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir. / Mahatma Gandhi

Kimseye kirli ayaklarıyla, beynimde gezme fırsatı vermem. / Mahatma Gandhi

Toplum hayatı için bireysel özgürlük ve bağımsızlık şarttır. / Mahatma Gandhi

Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, tanrı bize kendi dilimizde seslenir. / Mahatma Gandhi

Toprağı kazıp onu işlemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir. / Mahatma Gandhi

Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür. / Mahatma Gandhi

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız. / Mahatma Gandhi

Bizim en büyük hastalığımız bencilliğimizdir. / Mahatma Gandhi

Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikadımın da son maddesidir. / Mahatma Gandhi

Özgürlük hiçbir zaman "her istediğini yapma izni" anlamı taşımamıştır. / Mahatma Gandhi

Şiddet karşıtlığının ürettiği güç kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahlardan gücünden üstündür. / Mahatma Gandhi

Basit yaşa ki başkaları da var olabilsin. / Mahatma Gandhi

Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun. / Mahatma Gandhi

Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. / Mahatma Gandhi

Göze göz, dişe diş düşüncesi bütün dünyayı kör edecek. / Mahatma Gandhi

Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur. / Mahatma Gandhi

Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil. / Mahatma Gandhi

Keyif zaferde değil; asıl mücadele, girişim ve çekilen ıstıraptadır. / Mahatma Gandhi

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur. / Mahatma Gandhi

Kadın erkeğin esiri değil; can yoldaşı, desteği, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamıyla ortağıdır. / Mahatma Gandhi

Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz. / Mahatma Gandhi

Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var ki, tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir. / Mahatma Gandhi

İnsan yaşamının bir alanında haksızlık yaparken diğer bir alanında haklı olamaz'; yaşam bölünmez bir bütündür.. / Mahatma Gandhi

Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm;
Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. 
Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. 
Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım. / Mahatma Gandhi

Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler. / Mahatma Gandhi

Bencilliğin gözü perdelidir. / Mahatma Gandhi

İnsanlıktan daha kusursuz hangi kitap vardır ki. / Mahatma Gandhi

Hakikat, bir taş kadar sert bir gonca kadar da yumuşaktır. / Mahatma Gandhi

Özgürlük, hata yapma hürriyeti içermiyorsa, sahip olmaya değmez. / Mahatma Gandhi

Bu evrende hiç kimse üstün ya da değersiz değildir; bu nedenle üstün bir sınıfa ait olduğunu iddia eden hiç kimse üstün değildir ve kendisinin değersiz olduğuna inanan kimse de cehaletin kurbanıdır. Efendileri tarafından ona değersiz olduğu öğretilmiştir. / Mahatma Gandhi

Bildiğini yaşayamıyorsa insan, yalnızlaşır ve mutsuz olur. Mutluluk, insanın düşündüğü, söylediği ve yaptığı şeylerin uyum içinde olduğu andır. / Mahatma Gandhi

Toleranssızlık kendimize ve davamıza güvenemediğimizin bir işaretidir. / Mahatma Gandhi

Tanrı bile aç bir insana ekmekten başka bir şekilde görünmeye cesaret edemez! / Mahatma Gandhi

Size şiddeti öğretemem, çünkü şiddete inanmıyorum. Size öğretebileceğim tek şey, hayatınız pahasına da olsa hiç kimse karşısında boyun eğmemeniz. / Mahatma Gandhi

Zayıflar hiçbir zaman affedemez. Affedebilmek güçlülere özgüdür. / Mahatma Gandhi

Öfke bir asittir; durduğu kaba verdiği zarar, döküldüğü herhangi bir şeye verdiği zarardan daha fazla olabilir. / Mahatma Gandhi

Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur. / Mahatma Gandhi

Dininiz güzel ama dindarlarınızı anlayamadım. / Mahatma Gandhi

İyi bir lider; Hayallerin Hayal Olmadığına İnanandır. / Mahatma Gandhi

Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, Tanrı bize kendi dilimizde seslenir. / Mahatma Gandhi

Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız. / Mahatma Gandhi

Olsa iyi olurdu.. Batı uygarlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna verdiği cevap. / Mahatma Gandhi

Sevginin olduğu yerde hayat vardır. / Mahatma Gandhi

Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zapt etmekten de zordur. / Mahatma Gandhi

Sevgi her zaman ıstırap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışırlar. / Mahatma Gandhi

Bir insan yaptıklarının toplamıdır. / Mahatma Gandhi

Tanrı dualarımızı bize göre değil, kendi yöntemine göre yanıtlar. / Mahatma Gandhi

Gerçek eğitim insanın kendisindeki en iyiyi ortaya çıkarmasıdır. İnsanlık kitabından daha iyi bir kitap olabilir mi? / Mahatma Gandhi 

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. / Mahatma Gandhi

Özgürlük hiçbir zaman 'her istediğini yapma izni' anlamı taşımamıştır. / Mahatma Gandhi

Sermaye kötü bir şey değildir, kötü olan sermayenin kötüye kullanımıdır. Sermaye o ya da bu şekilde kullanılacaktır. / Mahatma Gandhi

Hind'e hizmet edeceğim diye İngiltere veya Almanya'ya kötülük edemem. 
Evimin dört bir yandan duvarla kuşatılmasını, pencerelerimin kapatılmasını istemem. 
Her ülkenin kültürü bir bahar rüzgarı gibi serbestçe esebilmeli odamda. 
Ama beni önüne katıp götürmemeli. / Mahatma Gandhi

İman bir zindan değildir. Tanrının bütün yaratıklarına açıktır bu iman. Ne ırk ayrılığı tanırım, ne renk ayrılığı. / Mahatma Gandhi

Umutsuzluğa düştüğünüzde tarih boyunca doğruluk ve sevgi'nin her zaman kazandığını hatırlatırım. Tiranlar ve katiller hep olmuştur. Hatta bir süre yenilmez sanılmışlardır ancak sonunda her zaman kaybederler. / Mahatma Gandhi

Uğrunda ölmeyi göze alacağım birçok dava var, ama uğrunda öldüreceğim hiçbir dava yoktur. / Mahatma Gandhi
Not: Bu yazı gandhi sözleri, mahatma gandhi sözleri türkçe, mahatma gandhi sözleri söylediklerinize dikkat edin, büyüklerden özlü sözler, seçme sözler, büyüklerden nasihat sözleri ile ilgilidir.