8 Ocak 2018

ÖZEL GÜN VE SAATLER


İBRAHİM HAKKI MARİFETNAME


Klasik astrolojiye göre son şeklini almış olan gezegen saatleri uygulamasının orijini Arap astrolojisine dayanır. Geçmişin hatta asırlar öncesinin çok önemli mutasavvıf alimleri tarafından tespitleri, denemeleri ve uygulamalarıyla tecrübe edilmiş ve kitaplarına aktarılmıştır. Bu konudaki en detaylı ve derin bilgiler Muhyiddin Arabi ve İbrahim Hakkı Erzurumi’ inin eserlerinde yer alır. 

Bu konu ile ilgili olarak, değerli İslam Alimi ve Tasavvuf ehli; Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.'leri «MARİFETNAME» isimli çok değerli eserinde, 7 gezegenin gün boyunca olan etkilerinden bahsederek özetle şöyle anlatır...

"Gezegenlerin açıklanan sıfatlarının, hallerinin kendilerine mahsus saatlerde beden ve ruhlara yaptıkları gizli; görünmez tesirleri vardır."

Yedi gezegenin sıra ile ve saat be saat yeryüzün de yaptıkları tesirleri tesbit edilmiştir. Bu tesirleri nazımla ifade ediyoruz."

Gene bu konudaki bilgileri, aynı kitabın «Manzume» adlı bölümünde beyitlerle uzun uzun anlatılmıştır... Burada kısa bir bölümü almak istiyorum, fikir vermesi yönünden...

"Hakkı der, llm-i felek sem ayan ettim.

"Felek ilmini bildirdim.

Otuz beyt içre nahs ve sa'd saati beyan ettim.

Otuz beyt içinde mutlu ve mutsuz saatleri bildirdim.

İki alemde bir bildim mu'essir Zat-ı Mevtayı,

İki alemde de Allah'ı müessir bildim.

Veli rabt eylemiş esbabe ednayı hem alayı,

Yukarıda ve aşağıdakileri bir sebebe bağlamış.

Eğer bilmek dilersen olduğun saat ne saattir,
Ne kevkeb hükmeder ol dem nüsuhet ya saadettir."

O anda hangi yıldız mutluluk veya mutsuzluk getirmiştir."

HAYIR VE ŞER VAKİTLER

 (Nahs ve Sa'd Saatleri)

Zühaldir Nahs-ı Ekber
Zühaldir nahs-ı ekber saati hem ağır olurmuş,
Mekânı çarh-ı sâbidir bina yap başlama hiç iş.

Müşteridir Su'd-u Ekber
Mübarek müşteridir su'd-u ekber saatin hoş bil,
Nakl ü bey' ve şiratezvic edip her şuğula ol mail.
Merihdir Nahs-ı Asgar
Cihan-ı merihe mahkum oluğuy saat hiç iş etme,Çün oldur nahs-ı asgar pes kan aldır kimseye gitme.
Şemsdir Su'd-u Mübarek
Mübarek şems hükmünde taleb kıl cümle yârânı,Mekanı çarh-ırâbidir ziyaret eyle sultanı.
Zühredir Su'd-u Asgar
Çün zühre su'd-u asgardır o saat ictima eyle,Müferreh sohbet ethoş söz güzel savt istima eyle.
Utaritdir Su'd-u Müntezic
Utarit müntezicdir ol zaman yaz nüsha hem mektub,Kitab oku okut nakşet hesab etek olur mergub.
Kamer Su'ddur
Kamer su'd oldu bu gökte o saatte sefer hoştur.Ticaret şirket ve irsal-i mektub ve haber hoştur.İbrahim Hakkı Hazretleri bu manzumenin devamında, yıldız saatlerinin nasıl hesaplandığım, tesirlerinin neler olduğunu ve bunlara göre günün hangi saatlerinde ne gibi işlerin yapılmasının daha isabetli olacağım da beyitlerle dile getirmiştir. 

Bu bilgilerin ışığında ve tecrübelerim doğrultusunda, tesbit ettiğim sonuçlar şunlardır. Şayet dilerseniz sizlerde araştırıp, deneyip görebilirsiniz...


Özel Günler ve Saatler


Bu bilgileri öğrenip davranış ve uygulamalarımız bu saatlere uygun programlanırsa, hayatıyönetmemiz kolaylaşacaktır. Tedbir takdiri değiştirmez ancak tevekkül tedbirden sonra olmalıdır. 

Cuma günü:

Cuma günü Venüs (Zühre) saati ile başlamaktadır. Cuma vaktinden evvel alışveriş yapmayın!.. Denilmesinin hikmeti ise; Cuma vaktinden bir evvelki saatin daima Mars saati olması nedeni iledir ki, tersliklere, kavgalara müsait bir saattir. Ayrıca kadınlarla ilgili konular, alışveriş, ilişkiler, dostluk, aşk vs için iyi zamanlardır. 

Pazartesi günü:

Pazartesi günü Ay (Kamer) saati ile başlamaktadır. İşte, büyüklerimizin tecrübeleri neticesi, "Pazartesi gününe erken başlarsınız işleriniz rast gider!.." Demelerinin nedeni, AY saatinin tezlik ve verimlilik vermesinden dolayıdır. Yolculuklar ve ziyaretler için iyi zamanlardır. 

Cumartesi günü:

Cumartesi günü Satürn (Zuhal) saati ile başlamaktadır. Genellikle bu gün ağır geçen bir gün olur. Elinizde bekleyen bitirilmemiş işleri gözden geçirmek için iyi zamanlardır. 

Perşembe günü:

Perşembe günü Jüpiter (Müşteri) saati ile başlamaktadır. İş idaresi ve yönlendirmesi, yeni yatırımlar için iyi zamanlardır. 

Çarşamba günü:

Çarşamba günü Merkür (Utarit) saati ile başlar. İletişimi ve yazı yazmayı yönettiği için düşünsel veya matematik gereken işler için iyi zamanlardır. 

Pazar günü:

Pazar günü Güneş (Şems) saati ile başlar. Ziyaretler için iyi bir gündür. Kontrat, anlaşma veya imza ve kesinleştirme bekleyen konular için iyi zamanlardır. 

Salı günü:

Salı günü Mars (Merih) saati ile başlar. Tecrübelere dayanılarak, Salı iş yapma, sallanır!.. Denilmesinin hikmeti de; Mars etkisinin tersliklere neden olmasındandır. Ancak yeni bir proje hazırlamak için uygun zamanlardır. 

Yapacağınız işlere en uygun zamanı seçmek için bir gezegen saat tablosu takip etmek yapacağımız işleri hızlandırmak, kolaylaştırmak ve uyum açısından önemli olabilir. Günlük hayatımız içinde ve hatta geleceğe yönelik bazı konularda başlangıç olarak saatlerimizi seçebiliriz. ( Bir iş müracaatı, iş toplantısı, bir makamdan talepte bulunmak, düğün, nişan, ya da riskli durumlar gibi.) 

GEZEGEN SAATLERİNDE NAHIS(ŞER/KÖTÜ) VE SAİD(HAYIRLI/İYİ) 


Gezegen saatleri Nahıs(Şer) ve Said(Hayırlı) olarak ikiye ayrılmıştır. Nahıs(Şer) vakitlerde kötü veya şer nitelikteki işler veya faaliyetler için değerlendirilmektedir. Said(Hayırlı) vakitlerde ise iyi, güzel veya bu nitelikteki işler, talepler veya faaliyetler için değerlendirilmektedir. 


 PAZAR
 GÜNDÜZ
 GECE
1-Güneş: İyi 
2-Zühre: Kötü-Şer 
3-Utarit: İyi 
4-Kamer: İyi-Hayırlı 
5-Zuhal: Kötü-Şer 
6-Müşteri: Hayırlı 
7-Merih: Şer 
8-Güneş: Çok iyi 
9-Zühre: Hayırlı 
10-Utarit: Hayırlı 
11-Kamer: Hayırlı 
12-Utarit: Şer 
1-Utarit: Şer 
2-Kamer: Hayırlı-Ticaret Kalp tesiri 
3-Zuhal: Şer-Kahır-Tefrik v.s 
4-Müşteri: İyi, işe teşebbüs 
5-Merih: Şer-Bağlamak 
6-Güneş: Hayırlı, Muhabbet, İki kişinin arasını iyi yapmak 
7-Kamer: Hayırlı, kâr, ticari işler 
8-Zuhal: Şer-Adavet-Hastalık 
9-Müşteri: Hayırlı-Evlenmeyi kolaylaştırma 
10-Merih: Şer 
11-Zühre: Hayırlı, Muhabbet saati 
12-Utarit: Şer 

 PAZARTESİ
 GÜNDÜZ
 GECE
1-Kamer: İyi-Hayırlı işler yapılır 
2-Zuhal: Yolculuğa aittir- Hayırlıdır 
3-Müşteri: İyi-İzdivaç ve Mahkemeye ait işler 
4-Merih: Şer-Kahriye 
5-Güneş: İyi-Tesir-Muhabbet 
6-Zühre: Vefk Yazılır 
7-Utarit: Muhabbet-iyi işler 
8-Kamer: İyi-Arabulmak-İzdivaç 
9-Zuhal: Şer-Tefrik-Kahriye 
10-Müşteri: Çok hayırlı-Her hayırlı işe yarar 
11-Merih: Buğuz-adavet-düşmanı kahır-tefrik 
12-Güneş: İyi bir saattir-Hayırlı işler yapılır.
1-Müşteri: Celp işleri- Hayırlı işler 
2-Merih: Şer 
3-Güneş: İyi-Ticari işler 
4-Zühre: İyi-Kalp tesiri işleri 
5-Utarit: İyi muhabbet we bağlama işleri 
6-Kamer: İyi müşteri ve celbi rızık 
7-Merih: İyi-Ticari işler 
8-Güneş: İyi-Celbi Muhabbet 
9-Zühre: İyi-Aşk-Nikah
10-Utarit: Şer 
11-Zuhal: Şer 
12-Müşteri: İyi-Tesir-Muhabbet 

 SALI
GÜNDÜZ
GECE

1-Merih: Şer 
2-Utarit: Şer-Bağlamak 
3-Kamer: İyi-Celbi Kalp 
4-Zuhal: İyi-Hizip okunur 
5-Müşteri: İyi 6-Merih: İyi-Ticari işler 
7-Utarit: Şer-Tefrik-Kahır 
8-Kamer: İyi-Rızık için 
9-Zuhal: Şer-Tazip 
10-Müşteri: Muhabbet 
11-Güneş: İyi-Celbi Kalp 
12-Zühre: İyi-İki kişinin arasını bulmak 


1-Zühre: İyi-Kalp tesiri işleri-Muhabbet 
2-Güneş: Şer-Hiçbir şey yapılmaz 
3-Zühre: İyi-Aşk işleri 
4-Utarit: İyi-Hayırlı işler yapılır 
5-Kamer: Şer-Hiçbir şey yapılmaz 
6-Zuhal: Şer-Düşmana okunur 
7-Müşteri: İyi-Her türlü şey okunabilir 
8-Merih: Şer 
9-Güneş: İyi-Aşk-Kalbi işler
10-Zühre: Şer-Hiçbir şey yapılmaz 
11-Utarit: Şer-Yoldan çevirmek,iş bozmak 
12-Kamer: Şer-Düşmana okunur.


 ÇARŞAMBA
GÜNDÜZ
GECE
1-Utarit: Hayırlı 
2-Kamer: Şer-Hiçbir şey yapılmaz 
3-Zuhal: Şer-Düşmana okunur 
4-Müşteri: Çok hayırlı-Her hayırlı işe yarar 
5-Merih: Şer 
6-Güneş: İyi 
7-Zühre: İyi 
8-Utarit: İyi 
9-Kamer: Şer-Tefrik-Kahır 
10-Zuhal: İyi-Hizip okunur 
11- 12-Merih: Şer 

1-Zuhal: Şer 
2-Müşteri: Hayırlı-Hasta iyileştirme 
3-Merih: Şer-Düşmanı kahır için okunur 
4-Güneş: Hayırlı işler 
5-Zühre: Hayırlı işler 
6-Utarit: Şer 
7-Kamer: İyi-Arabulmak-İzdivaç 
8-Müşteri: İyi-Ticari işler 
9-Zühre: İyi-İzdivaç 
10-Merih: Şer 
11-Güneş: İyi-Hastalık giderme-Saadet 
12-Zuhal: Şer-Kahriye 


 PERŞEMBE
GÜNDÜZ
GECE
1-Müşteri: İyi 
2-Merih: Şer-Yola çıkılmaz 
3- 4- 5- 6-Kamer: Her türlü hayırlı iş yapılır 
7-Zuhal: Şer ve Hayır her iki iş 
8-Müşteri: Hayırlı 
9-Merih: İyi 
10-Güneş: Çok iyi 
11-Zühre: İyi 
12-Utarit: Çok şerli-İş yapılmaz 
1-Güneş: İyi-Tesir-Muhabbet 
2-Zühre: İyi-İzdivaç 
3-Utarit: İyi-Arabulmak-İzdivaç 
4-Kamer: Şer 
5-Zuhal: Şer 
6-Müşteri: İyi işler 
7-Zühre: İzdivaç 
8-Utarit: İyi 
9-Kamer: Şer 
10-Zuhal: Şer 
11-Merih: Şer 
12-Güneş: İyi-Kalbi işler  CUMA
GÜNDÜZ
GECE
1-Zühre: İyi-Aşk saati-Ara bulma 
2-Utarit: İyi-Hayırlı işler yapılır 
3-Kamer: Şer-Hiçbir şey yapılmaz 
4-Zuhal: Şer 
5-Müşteri: İyi 
6-Güneş: Çok iyi 
7- 8-Kamer: Şer 
9- 10 Zuhal: Şer ve Hayır her iki iş 
11 Müşteri: İyi-Vefk yazılır-okunur 
12 Merih: İyi-Hayırlı işler yapılır 


1 Kamer: İyi 
2 Zuhal: Şer 
3 Müşteri: İyi 
4- 5 Güneş: İyi 
6 Zühre: İyi 
7 Zuhal: Şer 
8 Utarit: İyi-Celp işleri 
9 Kamer: İyi-Ticari işler 
10 Güneş:İyi 
11 Merih: Şer 
12 Müşteri: Şer ve Hayır her iki iş  CUMARTESİ
GÜNDÜZ
GECE
1-Zuhal: İyi-Muhabbet 
2-Müşteri: İyi-Arabulmak-İzdivaç 
3-Merih: Şer 
4-Güneş: İyi 
5-Zühre: İyi 
6-Utarit: Şer ve Hayır her iki iş 
7-Kamer: Şer
8-Zuhal: Şer 
9-Müşteri: Hayırlı 
10-Merih: Şer 
11-Güneş: Hayırlı 
12-Zühre: Hayırlı işler yapılır 

1-Merih: Şer 
2-Güneş: İyi-Havas okunur 
3-Zühre: İyi-Muhabbet 
4-Utarit: Şer-Ceza 
5-Kamer: İyi 
6-Zuhal: Şer-Kahır-Tefrik v.s 
7-Müşteri: Hayırlı 
8-Merih: İyi-Para işleri 
9-Güneş: İyi 
10-Zühre: İyi 
11-Utarit: Şer 
12-Kamer: İyi-Ticari işler 


Not:  Bu yazı, gezegen saatleri, özel günler, özel saatler, özel gün ve saatler, iyi günler, iyi geceler, pazartesi sendromu, hayırlı saatler, hayırlı günler, astroloji ibni arabi, astroloji ibrahim hakkı  ile ilgilidir.