1 Ocak 2018

SEÇME SÖZLER/ALİYA İZZETBEGOVİÇAliya İzzetbegoviç'ten Seçme sözler


Ben Müslümanım ve Müslüman olarak kalmaya kararlıyım. Bu hayatımın sonuna kadar böyle devam edecek. Çünkü İslam benim için iyi ve asil olmanın en doğru ifadesidir. / Aliya İzzetbegoviç

Sevgi ve dayanışmanın, paylaşmanın olduğu yerde ölüm değil hayat vardır. / Aliya İzzetbegoviç

İslam bütün Müslümanların kardeşliğini farz kıldı fakat Müslümanlar birlik değiller, hatta başkalarının hesabına aralarında savaş yapmaktadırlar. / Aliya İzzetbegoviç

Acılar ve ızdıraplar içinde doğan dinler ve devrimler rahat ve konfora gömülünce biter. / Aliya İzzetbegoviç

Masumiyet, seçim imkanına dair bilgiden yani özgürlük bilgisinden önce mevcut olan durumdur. / Aliya İzzetbegoviç

Bir kelimeyi hiç aklınızdan çıkarmayın: Devlet. Devletin ne kadar önemli olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Devletsiz bir millet boşluğa düşer, rüzgarda savrulup gider. / Aliya İzzetbegoviç

Hukuk, güçlünün değil, zayıfın silahıdır. / Aliya İzzetbegoviç

Bela aramak, cesaret değil deliliktir. Cesaret, insanın sakınamayacağı sorunlarla makul bir şekilde yüzleşme istekliliğidir. / Aliya İzzetbegoviç

Gençliğin çağdaş problemleri özde, çözülmemiş statüden ve anne ile ailenin toplumdaki tanınmayan rollerinden kaynaklanmaktadır. / Aliya İzzetbegoviç

İdare etmek değil, idare edilmek için eğitilen kuşaklar İslam'ın ilerlemesini sağlayamazlar. / Aliya İzzetbegoviç

Tek tek insanları sevemeyenler, insanlık (hümanizm) kavramını icat etmişlerdir; hem kullanmak hem de rahatlamak için. / Aliya İzzetbegoviç

İslam güzel de, Müslüman bunun neresinde? / Aliya İzzetbegoviç

İnsan hiçbir zaman ahlaken tarafsız değildir. Dolayısıyla o, daima ya hakikatten yahut sahte olarak ahlaklıdır veya en çok görülen her ikisidir. / Aliya İzzetbegoviç

Adalet ispata ihtiyaç duymayan az sayıdaki şeylerden biridir. / Aliya İzzetbegoviç

İslam tıpkı başarılı olmaya mecbur olduğu gibi gerçekçi de olmak zorundadır. / Aliya İzzetbegoviç

Ben dindarlığımı annemin dindarlığına borçluyum. / Aliya İzzetbegoviç

İnsanlığın birliği, Allah'ın birliğinden kaynaklanır. / Aliya İzzetbegoviç

İslam arzuların yok edilmesi değil, kontrol edilmesini ister. / Aliya İzzetbegoviç

İnançtan daha derin veya daha yüce hiçbir şey yoktur; bazı inananlardan daha donuk ve daha sıkıcı bir şey de yoktur. / Aliya İzzetbegoviç

Balığın suda yaşaması gibi dünyanın içinde yaşadığı çevre Kur'an ve İslâm'dır. / Aliya İzzetbegoviç

İslami inanç ile, gayr-ı İslami yaşamak, üretmek, eğlenmek ve hüküm sürmek mümkün değildir. / Aliya İzzetbegoviç

Müslüman olarak yaşamak ve ayakta kalmak istiyorsa eğer o, ortam, topluluk ve düzen yaratmak mecburiyetindedir. O dünyayı değiştirmek zorundadır, aksi taktirde o değişecektir. / Aliya İzzetbegoviç

Tarih sadece sürekli değişimin değil, aynı zamanda ve devamlı olarak imkansız ve beklenmeyenlerin gerçekleşmesinin hikayesidir. / Aliya İzzetbegoviç

Din, bizim özgürlük savaşımızın boyutunu genişletti, bizim iyiyle kötü arasındaki farkları daha iyi görmemizi sağladı. / Aliya İzzetbegoviç

İslam dünyasında rastladığımız her şeyin aynı zamanda İslami olduğu, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'in prensiplerine dayalı olduğunu düşünmekten daha büyük bir hata olamaz. / Aliya İzzetbegoviç

Her zaman sonuçlara karşı mücadele ederek, sebeplere vakit ayıramaz olduk ve biz her zaman geç kalmaktayız. / Aliya İzzetbegoviç

Belki hepimiz çiğnenecek, öleceğiz; ama, İnşallah İslam'ı çiğnetmeyeceğiz. / Aliya İzzetbegoviç

Allah, hayvanlardan farklı olarak bizi dik yürür şekilde yarattı. Çoğu insan bu imtiyazı kullanmaz, hayatlarının çoğunda eğilirler, hatta sürünürler. İnsan böyle mi yapmalı? Allah'ın bu büyük nimetlerini, dik yürümeyi reddetmek nankörlük değil mi? / Aliya İzzetbegoviç

Sanat için soyunana alkış tutanlar Allah için giyinene neden zulmeder? / Aliya İzzetbegoviç

Hayvan ancak aç olduğu veya bir tehditle karşı karşıya bulunduğu zaman; insan ise, tok ve güçlü olduğu zaman tehlikelidir. / Aliya İzzetbegoviç

Kabile ve ulusun dar sınırlarından kurtulmak için kendinizi Müslüman olarak düşünmeye başlayın. / Aliya İzzetbegoviç

Bizler insan olmaya ve insan kalmaya çalıştık ve başarılı olduk. Ancak bunu onlardan(sırplardan) dolayı yapmadığımızın altını çizmeliyim. Kendimizden dolayı insan kalmaya çalıştık, onlardan dolayı değil. Onlara hiçbir şey borçlu değiliz. İnsan olmak ve insanlık için. / Aliya İzzetbegoviç

Kur'an ve İslam sadece hocalara bırakılmayacak kadar önemlidir. / Aliya İzzetbegoviç

İlimle din, birbirinden ayrıldığı takdirde, din insanları geri kafalılığa, ilim ise ateizme sürükler. / Aliya İzzetbegoviç

Biz koyun olduğumuz için onlar kurt oldular. / Aliya İzzetbegoviç

Ya İslamî yenilenmeye doğru hareket veya pasiflik ve gerileme. Müslüman halklar için üçüncü bir ihtimal yoktur. / Aliya İzzetbegoviç

Ancak bizim kendi geçmişimiz üzerine hakkımız var ve kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gitmemiz gerektiğini bilmemiz için ona götürecek yolu da açmak zorundayız. / Aliya İzzetbegoviç

İslam, asla sırf millet olmak istememiş manevi bir vazife ifa eden bir 'ümmet' olmak istemiştir. / Aliya İzzetbegoviç

Her iktidar insanları bozar ve bu bozgunluğun yıkıcı etkisine ancak sadece Allah'a iman ve ahlaki değerlerin sürekli canlı tutulması faaliyeti karşı durabilir. / Aliya İzzetbegoviç

Bizi, yok etmekle tehdit ediyorlar. Ama bilsinler ki Müslümanlar yok olmayacaktır. / Aliya İzzetbegoviç

İslami yeniden doğuş, dünyanın geniş alanında umut ve çıkışın bir adıdır. / Aliya İzzetbegoviç

Tarihi unutmayın, ama tarihte de yaşamayın! / Aliya İzzetbegoviç

Böylesine tarihi gerçekler varken İslam'ın fanatizm, cehalet ve zulüm dini olarak yaygın olan efsanesi nasıl devamlı olarak gündemde tutulabildi? / Aliya İzzetbegoviç

Kendilerine delilik bulaşmış insanlar mutludurlar, ben de onlardan biri olduğuma inanıyorum. / Aliya İzzetbegoviç

Geçmişte İslam halkları veya onların büyük çoğunluğu geri kalmış değillerdi. Bugün ise geri kalmışlık vardır. / Aliya İzzetbegoviç

Hukuk benim için sadece meslek değil inancım, yaşam tercihim ve hayat felsefem. / Aliya İzzetbegoviç

Kabile ve ulusun dar sınırlarından kurtarmak için kendinizi Müslüman olarak düşünün. / Aliya İzzetbegoviç

Anlayış eksikliğinden saldırganlığa sadece bir adım vardır. / Aliya İzzetbegoviç

Bir gün askerlerden biri gelip kendisine 'onlar bizim kadınlarımıza tecavüz ediyorlar, onlar bizim kadınlarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı öldürüyorlar. Buna bigane kalmamalıyız' dediğinde, Aliya çok veciz bir şey söylüyor 'Sırplar bizim öğretmenimiz mi / Aliya İzzetbegoviç

Evet ben de korkuyorum ama yürümemi gerektiren sebepler, korkmamı gerektiren sebeplerden daha fazla. / Aliya İzzetbegoviç

Nefrete nefretle cevap vermeyin. Bosna için nefret çıkmaz sokaktır. Nefret sadece bizim ruhlarımızı zedelemiyor, Bosna'nın özünü de zedeliyor. / Aliya İzzetbegoviç

Tanrısız bir kainat, bana anlamdan yoksun görünmüştür her zaman. / Aliya İzzetbegoviç

Allah'ım dürüst ama kalbi olmayan doğru insanlardan sana sığınırım. / Aliya İzzetbegoviç

Benim için yeryüzünde iyi, doğru ve güzel ne varsa onun adı İSLAM'dır. / Aliya İzzetbegoviç

Milliyet tabii bir akrabalık bağına dayalıdır, İslam ise ruh, hukuk ve ahlaka dayalı bir bağdır. / Aliya İzzetbegoviç

Çok yaşadım ve çok yoruldum. Şimdi Sevgilime kavuşmak istiyorum. / Aliya İzzetbegoviç

Uygarlık, kadını hayranlık ve kullanım objesi yapmış; fakat takdir ve saygıya layık olan şahsiyeti ondan almıştır. / Aliya İzzetbegoviç

Öyle hareket et ki, davranışların herkes için geçerli olsun; ne sana göre değişsin ne de başkalarına göre. / Aliya İzzetbegoviç

Hatalı bilgi bilmezlikten daha tehlikelidir. / Aliya İzzetbegoviç

Maddi bakımdan hali düzelince insan neden daha az memnun olur? Maddi standart yükselince, psikolojik standart neden düşer? / Aliya İzzetbegoviç

Yıkma ve tahrip etme duygusu, radikal solun hakim temayülüdür. / Aliya İzzetbegoviç

Bazıları dini bağlılıklarının kendilerini tefekkürden azade kıldığına inanırlar. / Aliya İzzetbegoviç

Hayvanlar açken tehlikeli olur. İnsanlarsa tokken tehlikeli oluyorlar. / Aliya İzzetbegoviç

Söylenebilecek her şeyin söylendiğine eminim. Ama hepsinin duyulduğuna emin değilim. / Aliya İzzetbegoviç

İslam batıl inançlara karşı çıkmış ve onu bir çırpıda o zamanki dünyanın geniş alanından temizlemiştir. O din ile batıl inanç arasında açık bir çizgi çizmiştir. Fakat batıl inanç bir çok Müslümanın ruh ve evinde rahat sığınma bulmuştur, daha sonra ise çeş / Aliya İzzetbegoviç

Izdıraptan sakınılamaz, ama fikirlerle tamamlanabilir. Yaşayan her şey acı çeker. Fakat sadece insanlar ızdıraba fikir giydirirler. Fark budur. / Aliya İzzetbegoviç

Karanlığa alışmış olan köstebekler, ışığa müsamaha gösteremezler. / Aliya İzzetbegoviç
Ümit en son ölen şeydir. / Aliya İzzetbegoviç

Tarih baştan aşağı, küçük fakat kararlı, cesur ve akıllı insan topluluklarının, hadiselerin seyrini değiştirdiklerini anlatan bir hikayedir. / Aliya İzzetbegoviç

Allah resulleri hiçbir zaman sadece unutulmuş kült veya ihmal edilmiş ibadetleri tesis etmek için gelmediler. / Aliya İzzetbegoviç

Allah'ım, İslam halklarına ve bütün dünyaya iman bağışla. / Aliya İzzetbegoviç

Müslümanlar, hayatta nasıl uygulanacak sorusundan kaçmak için Kur'an'ın nasıl okunması gerektiği hususunda geniş bir ilim ürettiler. / Aliya İzzetbegoviç

İnsanlara hayat bahşetmek, ölü ruhları diriltmek maksadıyla indirilmiş bulunan Kur'anı Kerim, ne yazık ki bu gün insanlar kolay can versinler, diye başlarında okunmaktadır. / Aliya İzzetbegoviç

Ben müslümanım ve müslüman olarak kalmaya kararlıyım. Bu hayatımın sonuna kadar böyle devam edecek. Çünkü islam benim için iyi ve asil olmanın en doğru ifadesir. / Aliya İzzetbegoviç

İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız. / Aliya İzzetbegoviç

Yıkma ve tahrip etme tutkusu, radikal solun hakim temayülüdür. / Aliya İzzetbegoviç

Hayvanlar ne Cennet'te yaşamışlar, ne de oradan kovulmuşlardır. Hayvanların masum olmalarının sebebi budur. / Aliya İzzetbegoviç

Kur'an ve İslam, sadece hocalara bırakılamayacak kadar önemlidir! / Aliya İzzetbegoviç

İnsan olmak için biyolojik hayatın ötesinde birşeylere sahip olmak gerekir. / Aliya İzzetbegoviç

Olduğunuz gibi kalın. Dininizi, milliyetinizi koruyun. Kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir. / Aliya İzzetbegoviç

Çünkü sevgi ve ölüm aynıdır. Bu kelimelerin kime ait olduğunu bilmiyorum, ama onlar hafızamın derinliklerine kazınmış. / Aliya İzzetbegoviç

Her şeye kadir olan Allah'a andolsun ki köle olmayacağız. / Aliya İzzetbegoviç

Bütün yücelik ve şükran Allah'a aittir ve insanların gerçek kalitesini ancak Allah tespit edebilir. / Aliya İzzetbegoviç

Hedefimiz, Müslümanların İslamlaşması; Sloganımız, İnanmak ve mücadele etmek. / Aliya İzzetbegoviç

İnsanın ruhi tarafını tanımazsanız, insanların eşitliğinin dayandığı yegane esası kaybedersiniz. / Aliya İzzetbegoviç

Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. / Aliya İzzetbegoviç

Malcolm X, İslam aleminde herhangi bir ırkçı duygunun bulunmayışını nükteli bir şekilde 'renk körlüğü' olarak tanımlar. Müslümanlar rengi değil, insanı görürler. / Aliya İzzetbegoviç

Her fani gibi ben de öleceğim. Öldüğümde Osmanlı askerleriyle, Bosna şehitleriyle yan yana yatmak istiyorum. / Aliya İzzetbegoviç
İnsan idealsiz yaşayamaz, en azından insan gibi yaşayamaz. / Aliya İzzetbegoviç

İktidar insanları şımartır. Bu şaşmaz kural. / Aliya İzzetbegoviç

İnsan türü hakkında ne istersek onu düşünebiliriz, fakat onu idealize etmezsek hakikate daha çok yaklaşırız. / Aliya İzzetbegoviç

Bazı İslam ülkelerinde iktidar sahibi olan çeşitli kral ve emirler veya satın alınmış siviller halkın içinde 'bir şeyin çürük' olduğunun emin bir işaretidir. / Aliya İzzetbegoviç

Bir Şahsın Yüceltilmesi Hadisesi, geçmişte ve bugün var ama İslam'a kesinlikle yabancıdır! Çünkü bu bir çeşit putçuluktur! / Aliya İzzetbegoviç

Tarihin tamamı, kaderimiz olarak adlandırılan şeyin bir parçasıdır. / Aliya İzzetbegoviç

İnsan, tüm ilimlerin onun hakkında söylediklerinden daha fazladır. / Aliya İzzetbegoviç

Ey teslimiyet, senin adın İslam'dır! / Aliya İzzetbegoviç

Halklarımızın itaatkar olmaları için artık demir zincirlere ihtiyaç yoktur. / Aliya İzzetbegoviç

İslam kendi siyasetini tanımlamak zorundadır. / Aliya İzzetbegoviç

Ahlaklı ateist olabilir, ama, ahlaklı ateizm olamaz. / Aliya İzzetbegoviç

Karizması olan bir şey varsa, o da; Izdıraptır. / Aliya İzzetbegoviç

İslamiyet'in ilerlemesini sakin ve teslimiyetçi kimseler değil, cesur ve isyankar ruhlu kimseler gerçekleştirecektir. / Aliya İzzetbegoviç

Hayat fenomen değil, mucizedir. / Aliya İzzetbegoviç

Gerçek inanan bir nesil, sadece şuursuz bir dini aidiyet içinde bulunan düzinelerce nesilden çok daha fazla şey yapabilir. / Aliya İzzetbegoviç

Din de, ihtilal de acılar ve ızdıraplar içinde doğar; ikisi de refah ve konfor içinde yok olup gider. / Aliya İzzetbegoviç

Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz. Kitab'a uyacağız. / Aliya İzzetbegoviç

Din ahlaktır; onu hayata geçirmek ise terbiyedir. / Aliya İzzetbegoviç

Din hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder. / Aliya İzzetbegoviç

Vicdan özgürlüğü ve hoşgörü meselesi ahlaki bir sorundur ve her insan, bu iki zıt hükümden hangisinin taraftarı olduğunun cevabını kendi ruhu içinde aramak zorundadır. / Aliya İzzetbegoviç

Tarihsel olarak baktığımızda, devrim eğilimlerinin çıktığı her yerde, onlar insanın adalete olan arzusunun neticesi idi, adalet ise üretilmiş veya sosyal değil, dini bir kategoridir. / Aliya İzzetbegoviç

Uygarlık, kadını hayranlık veya kullanım objesi yapmış; fakat takdir ve saygıya layık tek şey olan şahsiyeti ondan almıştır. / Aliya İzzetbegoviç

Eğer din batıl inancı yok edemezse batıl inanç dini yok edecektir. / Aliya İzzetbegoviç

İslam bütün Müslümanların kardeşliğini farz kıldı fakat Müslümanlar birlik değiller, hatta başkalarının hesabına aralarında savaş yapmaktadırlar. / Aliya İzzetbegoviç

İslam halifeyi yarattı ve o krallardan da üstün olan bir krala dönüştü. / Aliya İzzetbegoviç

Tarih sadece sürekli değişimin değil, aynı zamanda ve devamlı olarak imkansız ve beklenmeyenlerin gerçekleşmesinin hikayesidir. / Aliya İzzetbegoviç

Dinle kanun, terbiyeyle güç birleşti. İslam, düzen oldu. / Aliya İzzetbegoviç

İsyan tipik insani bir tutumdur. / Aliya İzzetbegoviç

Biz kin gütmeyeceğiz ama asla bu yapılanları unutmayacağız. / Aliya İzzetbegoviç

Çoğunlukla aşırı bir şekilde övülen 'ölümü küçümseme' hasleti, hayata (veya insana) saygı eksikliğinin bir neticesi olabilir. / Aliya İzzetbegoviç

Akıllı adam nasıl konuşulacağını bilir. Hikmetli adam ise nasıl suskun kalınacağını da bilir. / Aliya İzzetbegoviç

Biz ölüyoruz ama onlar da kazanmıyorlar. / Aliya İzzetbegoviç

O artık yalnızca atalarımdan devraldığım bir din değildi; yeni baştan edinilmiş bir inançtı. Ve onu bir daha hiç yitirmedim. / Aliya İzzetbegoviç

Milliyet tabii bir akrabalık bağına dayalıdır, İslam ise ruh, hukuk ve ahlaka dayalı bir bağdır. / Aliya İzzetbegoviç

Mehdi bizim tembelliğimizin adıdır. / Aliya İzzetbegoviç

Özgürlük verilmez, alınır. / Aliya İzzetbegoviç

Müslüman halkları idare eden kimselerin İslam içinde terbiye görmüş ve İslam düşüncesinden esinlenmiş kişilerden olmalarından daha tabii ne olabilir. / Aliya İzzetbegoviç

Düşmanına benzediğin zaman, savaşmanın anlamı kalmaz. / Aliya İzzetbegoviç

Aşk ve nefret ile şiir yazabilirsiniz, tarih değil! / Aliya İzzetbegoviç

Fakat Müslümanlar İslam'ı takip etmemektedirler. İlki için şahit olarak tarihi, ikincisi için kendimi, sizi ve hepimizi alıyorum. / Aliya İzzetbegoviç

En kötü kombinasyon, boş bir ruh ile dolu bir midededir. / Aliya İzzetbegoviç

İnanılan ve onun için çaba sarf edilen ütopya, ütopya olmaktan çıkar. / Aliya İzzetbegoviç

Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız. Kin ve intikam peşinde koşmayacağız. / Aliya İzzetbegoviç

İnsan, semanın çocuğu, yeryüzünün kurdudur. / Aliya İzzetbegoviç

Din de devrim de acılar ve ızdıraplar içinde doğar. İkisi de refah ve konfor içinde yok olup gider. Gerçekten de devam eden sırf onların gerçekleşme çabasıdır. / Aliya İzzetbegoviç

Bu adil bir barış olmayabilir; fakat süren bir savaştan daha iyidir. / Aliya İzzetbegoviç

Söylenebilecek her şeyin söylendiğine eminim, ama hepsinin duyulduğuna emin değilim. / Aliya İzzetbegoviç

Sorunlarımız için düşmanın felaket planlarını değil kendimizi suçladığımız zaman sorunların azaldığını ve olgunlaştığımızı görürüz. / Aliya İzzetbegoviç

Çünkü şans sadece cesurları takip eder ve yalnızca iyi ve sağlıklı halklar iyi hükümet sahibi olma 'şansına' sahiptir. / Aliya İzzetbegoviç

Hiç kimse intikam peşinde koşmasın. Sadece adaleti arayın. / Aliya İzzetbegoviç

İslam en iyi ama biz, en iyiler değiliz. / Aliya İzzetbegoviç

Yugoslavya'yı seviyorum ama özgürlüğü daha çok seviyorum. / Aliya İzzetbegoviç

Etrafımızdaki her şeyde mucizeler var; ama insan hala alemdeki en büyük mucizedir. / Aliya İzzetbegoviç

Sadece iki ulus vardır: Cellatlar ve masum kurbanlar, üçüncü ulus yoktur. Bütün cellatlar aynı türe aittir, bütün masum kurbanlar da başka türe aittir. / Aliya İzzetbegoviç

Allah'ın iradesine teslimiyet, insanların iradelerine karşı bağımsızlık demektir. / Aliya İzzetbegoviç

İnsanlar ve kültürler arasında aşılamayacak hiçbir farklılık olduğuna inanmıyorum. / Aliya İzzetbegoviç

Yalnızca ilim adamları sayesinde hayatı anlamak mümkün değildir, çünkü hayat fenomen olduğu kadar mucizedir de. / Aliya İzzetbegoviç

Malcolm X, İslam aleminde herhangi bir ırkçı duygunun bulunmayışını nükteli bir şekilde 'renk körlüğü' olarak tanımlar. Müslümanlar rengi değil, insanı görürler. / Aliya İzzetbegoviç

Bütün canlılar acı çeker fakat insan ızdıraba fikir giydirir. / Aliya İzzetbegoviç

Sloganımız şu: Kendinden olanı sev, ötekine saygı göster. / Aliya İzzetbegoviç

Çünkü, zekat, kasalarla beraber gönüller de açılsın ister. / Aliya İzzetbegoviç

Güç ve kanun sadece adaletin vasıtalarıdır. Adaletin kendisi insanların kalplerinde mevcuttur, aksi durumda adalet yoktur. / Aliya İzzetbegoviç

Savaş, ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir. / Aliya İzzetbegoviç 

Bazıları dini bağlılıklarının kendilerini tefekkürden azade kıldığına inanırlar. / Aliya İzzetbegoviç

Din ahlaktır; onu hayata geçirmek ise terbiyedir. / Aliya İzzetbegoviç

Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz. Kitaba uyacağız. / Aliya İzzetbegoviç

Bizim düşmanımıza karşı tek bir borcumuz var, o da adaletli olmak! / Aliya İzzetbegoviç

Sloganımız şu: kendinden olanı sev, ötekine saygı göster. / Aliya İzzetbegoviç

İyilik gibi kötülük de insanın içindedir. Ve insan herhangi bir dış tesirle, şartların değişmesiyle, zorla alıştırmayla, kanunlarla, kaba kuvvetle ıslah edilemez. Sadece davranışı değişebilir. / Aliya İzzetbegoviç

Yolumuz iktidarı ele geçirmekten değil, insanları kazanmaktan başlar. / Aliya İzzetbegoviç

Hayvan ancak aç olduğu veya bir tehditle karşı karşıya bulunduğu zaman; insan ise, tok ve güçlü olduğu zaman tehlikelidir. / Aliya İzzetbegoviç

Demokrasiyi çoğunluğun iktidarı olarak görmeyen kimselerdenim. Benim için demokrasi, azınlık bütün haklara sahip olduğunda demokrasidir. / Aliya İzzetbegoviçNot: Bu yazı, seçme sözler, türk büyüklerinden seçme sözler, islam büyüklerinin sözleri, büyüklerden ibretli sözler, aliya izzetbegoviç sözler, aliya izzetbegoviç tavsiyeler, aliya izzetbegoviç son sözleri ile ilgilidir.