17 Şubat 2018

BESMELE DUASI


ABDÜLKADİR GEYLANİ HZ. LERİNİN BESMELE DUASI


Bu mevzu Abdülkadir Geylânî -kuddise sırruh- Hazretleri'nin "Gunyet'üt-Tâlibin" isimli eserinden teberrüken alınmıştır:


BESMELE DUASI (Abdülkadir Geylani Hz. lerinin) Ondokuz defa okunacak Besmele nin mübarek Hizbi budur; birçok sırlar içerir.


Bismillahirrahmanirrahim

”Allâhümme innî eselüke bi hakki bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi fadli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi Kibriyâ bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi bereketi bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm.

İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî.. 

Verzuknî min haysü la yahtesib..

Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es’elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti en tec’alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn..

Bi rahmetike ya erhamerrahıminve en tusalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin vef’al li…(Burada DİLEĞİNİZİ SÖYLEYİN samimiyetle).


OKUMA VE UYGULAMA ŞEKLİ


1. uygulama şekli:Seher vakti yani imsak vaktinden 45 dk önce kalkılır, abdest alınıp 2 rekat namaz kılınır, ardından 786 defa Besmele okunur, ardından 133 (Muhammed isminin ebced değeri olan yüz otuz iki (132) defa Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salavat getirilir) defa salavat okunur ve bu dua okunup bitirilir. (BESMELE DUASI).(NOT:Salavat olarak ya bildiğiniz bir salavat veya bu yazılan salavat okunur.Essalâtü vesselâmü aleyke yâ seyidî yâ rasûlallâhü huz biyedî kallet hîletî edriknî edriknî edriknî bi lutfike ve keremike yâ nebiyyer rahmeti yâ kâsifel gummeti)


2. uygulama şekli: Bir dileği olan kıbleye karşı iki diz üzerine oturup 786 defa Besmele-i şerif okuduktan sonra, üç selamlı 6 rekat hacet namazı kılsın. Her rekatta bir Fatiha ve 15 defa İnşirah suresini okusun. Namazdan sonra Besmele-i şerifin yukarıdaki hizbini (19 defa) okuyarak dua eden kimsenin, Allah Teala hazretleri duasını seri bir şekilde kabul eder ve istediğini dileğini yerine getirir…

3. uygulama şekli: Herhangi bir dileği olan kimse Besmelenin yukarıdaki hizbini 118 defa okuduktan sonra dileğini söyleyerek dua ederse, Allah c.c. ın izniyle istediğine kavuşur…
Sana verilen bu yüce sırrı iyi muhafaza et ve buna devam etmeye gayret göster. Sayet gecenin son üçte birinde uyanamazsan, hergün sabah namazının sünneti ile farzı arasında veya sabah namazının farzından sonra okursun.

Besmeleyle ilgili 3 uygulama şekli var, vaktinize göre istediğinizi uygulayabilirsiniz, Bunlar çok önemli SIRLAR ve kıymetini bilmek lazım. Allah isteyenlerin duaların kabul etsin.


Not: Besmele ve salavatla beraber okunan başka dualarda var, Allah indinde samimiyetle okunan besmeleler-salavatlar hep makbuldür. Rabbim kabul buyursun.


BESMELENİN FAZİLETLERİ:

Ondokuz (19) defa da Besmele-i şerifin aşağıda gelecek olan Hizbini okuyup, buna her gece devam edersen,


Evliyalar listesine yazılırsın.
Saidlerin yanına da ismin yazılır.
Ömrün boyunca da duan kabul olur.
Cenneti görmeden dünyadan göçmezsin.
Cennetin meyvelerinden yer ve nehirlerinden su içersin.
Bu hizbe devam eden kisinin sonu hayırlı ve dünyevi istekleri Allah Teala hazretlerinin izniyle kolayca yerine gelir.
Ayrıca;

Abdulkadir Geylani Hazretleri´nin Besmele-i Şerife Duası, “Bismillahirrahmanirrahim”i şefaatçi yapılarak okunan bir duadır. “Besmelenin hakkı için, hürmeti için, fazileti için, azameti için, celali için, cemali için…” manasına gelen cümleler kullanılarak yapılan bir münacattır.


Gümüşhanevî Hazretlerinin “Mecmuatu’l-Ahzab” adlı eserinin NAKŞEBENDİ cildinin 337. sayfasında yer almaktadır.

Orada, her gece bu duayı okuyan kimsenin manevî kazancından bahsedilir. Önce Besmelenin ebced değeri olan yedi yüz seksen altı (786) defa besmele okunur, ardından Muhammedisminin ebced değeri olan yüz otuz iki (132) defa Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salavat getirilir. Ardından şu dua okunur: Bismillahirrahmanirrahim.


Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim.

Ve bi hurmeti bismillahirrâhmânirrahim
Ve bi fadli bismillahirrâhmanirrahim
Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahim
Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahim
Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kibriyâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi berekâti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm

İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî…
Verzuknî min haysü la yahtesib…

Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es’elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti en tec’alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn.

Bi rahmetike ya erhamerrahımin, Ve en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ MuhammedNot: Bu yazı, abdulkadir geylani öğütleri, besmelenin sırları, islam büyüklerinden öğütler, bismillah anlamı, abdulkadir geylani bismillah duası, besmele duası, besmele duası fazileti, dualar ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder