3 Nisan 2018

ŞUHURU SELASE DUÂSI
Peygamberimiz(SAV) üç aylar girince şöyle dua ederdi:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

Allahümme bariklena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan.

“Ey Allâhʼım! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır.”
(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Ramazan, Cenâb-ı Hakkʼın ümmet-i Muhammedʼe büyük bir lûtfudur. Ancak;

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ…

Ey Allâhʼım! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle!


Denmek suretiyle, Receb ve Şâbân ihyâ edilecek, kalp Ramazan-ı Şerîfʼe hazırlanacak. 

Fazilet ve ibadet mevsimi üç aylara girdik. Şu Peygamber (SAV) duâsını birlikte yapalım veya birlikte âmin diyelim. Bu duâyı bu günlerde çok yapalım ki, Recep ve Şaban aylarının müba­rekiyetinden ve Ramazan ayının rahmetinden ve mağfiretinden istifademiz azamî olsun.

ŞUHURU SELASE(3 AYLAR) DUÂSI


“Al­lah’ım! 

Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazana kavuştur.”
Ey Mucibe’d-Daavat!
Yeryüzüne in­dirdiğin rahmet hürmetine, şuhur-u selâseyi hakkıyla ihya etmemizi nasip et! 
Bizi Leyle-i Regaib’e ulaştırdın, mübarek eyle!
Receb’i idrak, Şa­ban’ı ihya etmemizi kolaylaştır!
Mi’rac Gecesinde bizi mi’racın sırrına erdir! 
Berat Gece­sinde beratımızı ver! 
Bizi Ramazan’a ulaştır!
Kadir Gecesinde Senin Zat-ı Akdesinin ve rahmetinin kadr-ü kıymetini bildir!
Duâlarımızı kabul buyur!
AMİİN!!

AMİİN!! 
Not: Bu yazı, şuhuru selase duası, dualar, önemli gün ve geceler, üç aylar duası ve anlamı, üç aylar duası türkçe, peygamberimizin üç aylar duası, üç aylar duası arapça, üç aylara giriş duası ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder