1 Mart 2018

ÂMENER RESÛLU DUASI


Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti (Amenerrasulü) okursa, artık o iki ayet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımından) kafi gelirler.
Başarılı ve zengin olmak isteyen kişi için birer gün arayla 7 gün okunur. (Birinci gün, gün boyunca Âmener resûlu duası çokça okunur, ikinci gün okunmaz, Üçüncü gün tekrar.... ) 
Günde 41 kez okuyanın ayağına dünya gelir ister inanarak ister inanmadan okunsun .ibni Abbas (r.a)
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ 

اٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّه۪ وَالْمُؤْمِنُونَۜ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِه۪ وَكُتُبِه۪ وَرُسُلِه۪ۜ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِه۪۠ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَص۪يرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَاۜ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۜ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَٓا اِنْ نَس۪ينَٓا اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَٓا اِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه۪ۚ وَاعْفُ عَنَّا۠ وَاغْفِرْ لَنَا۠ وَارْحَمْنَا۠ اَنْتَ مَوْلٰينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ ﴿٢٨٦﴾ 

Âmener Resûlu Duası Türkçe

"Bismillahirrahmanirrahim"
Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr(masîru).
Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).

Amenerresulü Duası Manası

"Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. «Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır» dediler." (Bakara; 285) 
"Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!" (Bakara; 286) 

Amenerrasulü'nün Fazileti:

Hadisi Şerifler;
Arş’ın Altından Gelen Hazine
Bakara Sûresinin son iki âyeti olan ve Âmenerresulü ile başlayan âyetin en büyük müjdelerinden birisi dinde teklif-i malayutak, yani dinde güç yetirilmeyen emirlerin olmadığı ifadesidir.1 
İbn Abbas (ra) rivayet ediyor ki: Peygamber Efendimiz (asm) Cebrail’le birlikte olduğu bir sırada gökte bir gürültü duyuldu. 
Bunun üzerine Cebrail göğe doğru baktı ve şöyle dedi: “Bu, gökte daha önce hiç açılmamış bir kapının açılışının çıkardığı sestir.”  Bu kapıdan bir melek çıktı ve Peygamberimizin (asm) yanına inerek dedi ki: 
“Müjdeler olsun ya Muhammed! (asm) Sana, daha önce hiçbir peygambere getirmediğim iki nur getirdim. Biri Fatiha Sûresi, diğeri de Bakara Sûresinin son âyetleridir. Onlardan ne okusanız, mutlaka size verilir” Bir diğer hadislerinde Peygamber Efendimiz (asm): “Bakara Sûresinin sonu, bana arşın altındaki hazineden verildi.” buyurdu.        

Allah’ın Afv Ve Mağfiretinin Belgesi
Yine İbn Abbas şöyle rivayet etmiştir: “Âmenerresulü” diye başlayan âyet indiğinde Peygamberimiz onu okudu. “Ğufraneke Rabbena” (Rabbimiz bağışlamanı dileriz) cümlesine gelince, Allah: 
“Sizi bağışladım” buyurdu. 
Peygamberimiz (asm), “La yükellifullahü nefsen illâ vüs’ahâ…… Rabbena lâ tuâhiznâ in-nesiynâ ev ahta’nâ” (Allah hiç kimseye güç yetirilemeyecek yük yüklemez…….. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma!) cümlesini okuduğunda, Allah: 
“Size kaldıramayacağınız yük yüklemeyeceğim” buyurdu. Peygamberimiz (asm), “Va’fü annâ! Vağfirlenâ!” (Bizi affet, bizi bağışla) cümlesini okuyunca, Allah: “Size mağfiret ettim. Sizi bağışladım.” buyurdu. Peygamberimiz (asm), “Ver’hamnâ!” (Bizi esirge, bize merhamet et!) cümlesini okuyunca, Allah: 
“Sizi esirgedim, size rahmetimle muamele yaptım.” buyurdu. 
Peygamberimiz (asm), “Fe’nsurnâ alel-kavmi’l-kâfirin” (Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et” cümlesini okuyunca, Allah: 
“Size yardım ettim.” buyurdu.2
Rivayetlerde, Peygamber Efendimiz (asm) bu âyetlerde bu şekilde duâ ederken, meleklerin “Âmin” dedikleri bildiriliyor.3
Keza Ebu Meysere’den gelen bir diğer rivayete göre de, Cebrail, Peygamber Efendimiz’e (asm) bu âyetlerdeki duâlarda “âmin!” demeyi telkin etmiştir.4   
Bu durumda Arş’ın altından gelen bir hazine olan ve Allah’ın afvının, mağfiretinin ve merhametinin açık bir belgesi hükmünde bulunan Âmenerresulü âyetlerinde geçen bu duâları dinlerken “Âmin!” dememiz sünnet bulunmaktadır.        

 Dipnotlar:
1- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 73.
2- İzzet Derveze, Et-Tefsiru’l-Hadis.
3- Fahrettin Razi, Et-Tefsiru’l-Kebir.
4- Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili.
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki; "Dört şey Arş-ı Azam altındaki hazinelerden indirildi: Fatiha, Ayete'l-Kürsi, Amenerrasulü, Kevser Suresi."

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki; "Bana Arşın altındaki hazineden Ben'den önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son ayetleri (Amenerrasulü) verildi.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti (Amenerrasulü) okursa, artık o iki ayet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımından) kafi gelirler.
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: "Kuran'da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah'ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasülü) 'dür.
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Şüphesiz Allah'u Teala, gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet, bir evde 3 gece okunursa, şeytan o eve yaklaşamaz.
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: "Her kim Ayete'l-Kürsi'yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah'u Teala ona yardım eder."

Ashabı Kiram, Evliyaullah ve Alimlerin Rivayetleri;

Hz. Ömer (Radıyallahü Anhüma) ve Hz. Ali (Radıyallahü Anhüma) şöyle buyurdular; "Surei Amenerrasulü'nün son iki ayetini okumadan yatan bir adamı, akıl sahibi olarak görmedim."
Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) dedi ki; "Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e Miraç'ta üç hususi şey verilmişti. Birincisi, beş vakit namaz, ikincisi, Amenerrasulü, üçüncüsü, ümmetinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme."
Ukbe bin Amir (Radıyallahü Anh) şöyle demiştir. "Bakara suresinin sonundaki iki ayeti, "Amenerrasulü'yü" başından sonuna kadar sık sık okuyunuz. Çünkü Allah, onlarla Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'i mümtaz kılmıştır."
İmam Nevevi (Rahimehullah dedi ki; "Bu ayeti kerimeleri okumak, geceyi ihya etmeye kafidir. Bazıları da kötülüklerden korunmasına kafi gelir, demişlerdir."
Bedreddin Ayni (Rahimehullah) dedi ki; "Amenerrasulü'yü okuyanlar için, bu ayetler, gece ibadet, vird ve zikir yerine geçer. Sevap ve fazilet olarak yeter. O gece, olması muhtemel afetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur."
İbni Abidin (Rahimehullah) dedi ki; "Ölüyü defnettikten sonra birkaç dakika oturup sessizce Bakara suresinin başını ve sonunu okumak meyyit için dua ve istiğfar etmek müstehaptır."



Not: Bu yazı, amenerresulü duası, dualar, amenerrasulü duası arapça, amenerrasulü duası türkçe, amenerrasulü türkçe yazılışı, amenerrasulü hadis, amenerrasulü önemi ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder