2 Kasım 2018

BUNALIMDAN KURTULMA DUASI

لاحَولَ وَ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ الْعَلِيِِِِِّ الْعَظِيمِ

LÂ HAVLE DUASI


Bunalım, sıkıntı vb şeylerden kurtulmak için sığınma ve ferahlık duasıdır. 1000 defa okunması tavsiye edilse de her aklına geldiğinde yeteri kadar okumak iyi gelir.

لاحَولَ وَ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ الْعَلِيِِِِِّ الْعَظِيمِ
Okunuşu;
 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Anlamı: 
“Bütün güç ve kuvvet, yalnızca en Yüce ve en Büyük olan Allah’ın (c.c.) yardımıyla elde edilir.”


ALLAH ZİKRİ/DUASI

Allah(C.C.): O'nun zat ve özel ismidir. Diğer İsimler Fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir. Kur'an'daki Esmaül Hüsnadan ilk inen isimdir. Çünkü ilk inen ayet Besmeledir. Allah ismi Kur'an'da 2697 defa geçmektedir. 

"Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah" manalarına gelmektedir.

Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi olup İsimlerin sultanıdır. Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir.

Allah Cemal ve Celal gibi bütün isimleri kapsayan bir ismi şeriftir. Allah diye zikreden Cenabı Hakkı tüm isimleri ile zikretmiş olmaktadır. Bütün isimler Allah isminde gizli olduğu gibi diğer isimler de Allah ismi Azamına birer sıfattır.Çocukların da Rablerini ilk tanıdıkları isim olan Allah ismi şerifi pek çok kapıyı insanlara açmaktadır. İçten ve gönülden yapılan Allah zikirleri ile dileklerinizin ve muratlarınızın Allah’ın izni ve inayeti ile gerçekleşmesi mümkündür.  Pek çok fazileti bulunan bu ismi şerifin tekrarlanması çok ehemmiyetlidir. 

Bu zikir "YA ALLAH" şeklindedir. Sürekli fırsat buldukça okunması tavsiye edilmektedir. Bunalım, sıkıntı ve ferahlık sağlar. 

Günde 100 ile 1000 arasında Allah lâfzını zikretmenin psikolojik  rahatsızlıklar  içinde  bulunan  hastalara  şifa  olup  onları  sakinleştirdiği bilinmektedir.

ALLAH DUASI VE ZİKRİ

Tavsiye edilen zikir veya dua;
"Yâ Allah Yâ Allah" veya "Allah, Allah’ 
şeklindedir.


Profesör  Fander  Hofen'in Araştırması


Profesör  Fander  Hofen, Allah ismini vird edinmenin sinirlerini yatıştırdığını  ifade  edip  nefes  alıp vermeyi  dengelediğini  ve  en  ağır psikolojik  rahatsızlıkları  dahi  tedavi  ettiğinin  savunucusu  bir  ilim adamıdır.

Ve bir  araştırmasını şöyle anlatıyor: ALLAH  kelimesinin ilk harfi olan “A” harfi solunum  sisteminden  direkt  çıktığından  nefes  almayı  düzenlediğini müşahede ettim. Damaktan çıkarak söylenen “L” harfinin ise Arapça da çıkarıldığı şekilde, dil hafifçe damağın üst kısmına dokunuyor bunun nefes alıp vermeyi rahatlattığı ve son olarak “H” harfi çıkartılırken akciğer  ve  kalp  arasında  bir  ilişki oluştuğu  ve  işlem  sonucunda kalp atışlarının düzenlediği belirtiliyor.  Böyle  sırrı  bir  lâfzı  biliyoruz. Ve  o ismin  âlemlerin  yaratıcısı  olduğunu  idrak  etmişiz.  O  yüzden şanslıyız.  Koca  kâinatı  nurlandıran bu isim, nasıl olurda küçük, aciz bir varlık  olan  insanı  nurlandırmasın, ferahlatmasın?

O yüzden; Her gâm, sevinçte de, üzüntüde de “ALLAH” ...Bu yazı, ruhsal bunalım için dua, depresyon duası, psikolojik hastalıklara iyi gelen dualar, ruhu düzelten dualar, psikolojik sıkıntı duası, ferahlamak için dua, ruhi bunalım için esma, sıkıntı giderici dualar ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder