2 Kasım 2018

YÂ MÜSEHHİL DUASI VE ZİKRİ

يَا مُسَهِّلُ ياَ الله
Zorlukların Yüce Allah tarafından kolaylaştırılması için okunan dua/zikirdir. Tavsiye edilen dua/zikir şekli "Yâ Müsehhil Yâ Allah" şeklindedir. Aşağıdaki büyük cevşenin bölümünü okuduktan sonra 70 defa okunmalıdır.

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ يَا مُنَوِّلُ ٭ يَا مُفَصِّلُ ٭ يَا مُبَدِّلُ ٭ يَا مُسَهِّلُ ٭ يَا مُذَلِّلُ ٭ يَا مُنَزِّلُ ٭ يَا مُحَوِّلُ ٭ يَا مُجَمِّلُ ٭ يَا مُكَمِّلُ ٭ يَا مُفَضِّلُ ٭ سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 

Ve es'elüke, bi esmâike: 1- Yâ Münevvil 2- Yâ Mufassıl 3- Yâ Mübeddil 4- Yâ Müsehhil 5- Yâ Müzellil 6- Yâ Münezzil 7- Yâ Muhavvil 8- Yâ Mücemmil 9- Yâ Mükemmil 10-Yâ Mufaddıl

Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân, ecirnâ minen nâr.

1. Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil, 
2. Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassıl, 
3. Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil, 
4. Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil, 
5. Ey istediğini zelil kılan ve mahlukatına boyun eğdiren Müzellil, 
6. Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil, 
7. Ey kainatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil, 
8. Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil, 
9. Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil, 
10. Ey istediğini istediğine üstün kılan Mufaddıl, 

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.Bu yazı, Ya Müsehhil, Peygamberimizin Duaları, zoru kolaylaştıran dua, zorlukları kolaylaştıran esma, işleri kolaylaştıran dualar, işleri kolaylaştıran esmaül hüsna, işleri kolaylaştıran zikir,zoru kolaylaştıran esma ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder